aktuality

JVM-RPIC úspěšné dotace

Dotační tituly a podnik v obtížích.

V rámci všech dotačních programů pro podnikatele financovaných z fondů EU (včetně OP TAK), nemůže být vydán právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádnému žadateli, který je tzv. podnikem v obtížích. Z tohoto důvodu je důležitá kontrola tohoto stavu při přípravě žádosti.

30.6.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

OP TAK – změna pravidel pro výběr dodavatelů.

Od r. 2023 se naplno spouští programy pro podnikatele z nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci nového programu však dochází i k mnoha změnám –  jednou z oblastí změn jsou  Pravidla pro výběr dodavatelů.  

30.3.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

OP TAK – nová pravidla publicity.

OP TAK není OP PIK – s příchodem Operačního programu (OP TAK), hlavního nástroje pro dotace podnikatelům od r. 2021  místo OP PIK, došlo k úpravám metodických pokynů pro postup příjemců dotace. V tomto článku se podíváme na problematiku povinné Publicity.

15.2.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podpora De minimis a pojem „jeden podnik“. 

Podpora „de minimis“  je definována jako podpora, která nemá dopad na hospodářskou soutěž mezi podniky. Aby neměla dopad, musí být zanedbatelně malá. Problém však nastává při definici toho, kdy je dotační podpora „zanedbatelně malá“.

30.8.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Jak na rostoucí ceny ve výběrových řízeních.

Zadavatelé se mohou dostat do situace, kdy jim vybraný dodavatel oznámí, že vlivem růstu cen vstupních surovin, energií, dopravy atd. musí přistoupit k navýšení smluvní ceny, jinak slíbené plnění (např. CNC stroj) nedodá. Jaké jsou možnosti obrany z pohledu výběrových řízení?

30.6.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Jak sestavit hodnotící kritéria ve výběrovém řízení.

Doručené nabídky musí být posuzovány kritérií stanovených v zadávací dokumentaci. Proto je nutné, aby tvorba zadávací dokumentace byla velmi kvalitní. Pokud zadavatel stanovení hodnotících kritérií zanedbá, může být ohrožen cíl zadavatele

25.5.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Když je dodavatel i dotačním poradcem.

Ne vždy je volba řešení „VŠE NA KLÍČ“ tou správnou cestou. Jak ukazují zkušenosti, dodavatele a toho kdo vyřizuje dotace, je dobré důsledně oddělit. Přečtěte si, jaká jsou hlavní rizika řešení na klíč v případě dotací.

13.4.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podnik v obtížích a dotace

Jakoukoliv finanční podporu ze státních či evropských programů nesmí obdržet ekonomicky problematický subjekt. Takové se v legislativě dotací a veřejné podpory nazývají „podnik v obtížích“.

8.3.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Příklady z naší praxe, aneb umíme najít cestu

Dva příklady z naší praxe. Jeden ukazuje, že i malá firma může realizovat náročné dotační programy, u druhého jsme si zase museli poradit s nastavením koncepce projektu a jeho komplexní podporou. Podmínky dotačních programů a potřeby praxe se často nepotkávají. 

3.1.2022

Prostor pro „obsluhu“ dotace je klíčový

Řada majitelů a manažerů se dotací obává pro složitost a nepřehlednost pravidel, která je nutno při čerpání dotací dodržovat.

6.12.2021

zavádění inovací

Možnosti dotací souvisejících s inovacemi

Dotace 2014-2020 se mj. zaměřují na transformaci podniků ze zpracovatelů na výrobce. K tomu slouží skupina programů zaměřených na inovace.  Je těžké najít soulad s praxí…

9.7.2021

Připravované fondy 2021+ (co je co ?)

V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se hovoří o nejrůznějších fondech a zdrojích prostředků, které se budou rozdělovat v ČR, a to jak v rámci tzv. kohezní politiky, tak v rámci tzv. obnovy hospodářství po poklesu způsobeném pandemií COVID 19.

22.2.2021

Největší dotační hit r. 2020 a období 2014-2020

Nejžádanějšími programy u podnikatelů vždy byly a stále jsou programy, které umožňují prostý nákup strojů a zařízení, ideálně bez dalších podmínek. Tyto typy programů však víceméně skončily…

6.10.2020

OPPIK končí, přichází OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK 2021 – 2027), má stále konkrétnější podobu. Uvedený text se snaží přinést jasnou informaci „o čem to bude“ a zpřehlednit…

10.9.2020

Program aplikace

Povinné indikátory k naplnění v rámci dotací

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), je vydefinováno celkem 23 programů podpory. Každý z těchto programů má stanoveny indikátory (ukazatele), které jsou…

19.5.2020

Program aplikace

Dotace 2021-2027 pro podnikatelské subjekty

Vzhledem ke skutečnosti, že dotační programové období 2014 – 2020 se již pomalu chýlí ke svému konci, nastává čas pro představení schválené struktury operačních programů budoucího programového…

18.3.2020

Program Trend

Jak získat přístup k výši podpory de minimis?

V červnu 2018, za účelem zvýšení ochrany osobních údajů, došlo k omezení přístupu k informacím o příjemcích podpor de minimis. Od tohoto okamžiku jsou informace o čerpání podpor de minimis…

16.12.2019

Program Trend

Průmysl 4.0 umíme!

V první polovině roku 2018 jsme zpracovali několik velmi zajímavých projektů v rámci dotačního programu Technologie – Výzva II zaměřeného na posilování digitální transformace ve výrobních…

10.11.2019

Program Inovace

Průmysl 4.0 – celostátní statistiky a náš úspěch

Sedmá výzva programu Technologie byla zaměřena na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nově však prostřednictvím digitální transformace. Podporováno bylo….

9.10.2019

+420 577 210 729

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

Napište nám