fbpx

aktuality

JVM-RPIC úspěšné dotace

Finanční nástroje v oblasti dotací (elektroauta)

MPO se rozhodlo ve větší míře využívat místo přímých dotací tzv. finanční nástroje. Je to efektivní zejména u menších projektů (pořízení elektromobilu, FVE do 50kWp apod.). Finanční nástroje zcela mění u nás doposud zavedené principy – podívejte se jak to celé funguje např. u elektromobilu.

17.5.2024

JVM-RPIC úspěšné dotace

Kam směřuje podpora digitalizace českých podniků

V tomto článku přinášíme porovnání hodnocení dvou historických dotačních výzev zaměřených na podporu digitalizace. Lze z toho vyčíst jasné trendy a také to, že dotační podpora se postupně stává smysluplnější, než tomu bylo v minulosti a skutečně pomáhá konkurenceschopnosti. 

11.4.2024

JVM-RPIC úspěšné dotace

Jsme pro vás na Instagramu a Facebooku

Někteří zákazníci potřebují rychlé a koncentrované informace. Proto jsme se rozhodli rozšířit naše informační kanály o Instagram a Facebook. Pro sledování aktuálních novinek z oblasti dotací jednoduše navštivte náš Instagram nebo Facebook a dejte „sledovat“.

8.3.2024

JVM-RPIC úspěšné dotace

Umělou inteligenci u nás již běžně využíváme

Přestože je umělá inteligence velmi užitečným nástrojem, projektového manažera nikdy plně nenahradí. Proč si to myslíme, uvádíme v tomto příspěvku. V každém případě jde však o skvělého pomocníka a někdy nás i příjemně pobaví – podívejte se na nábor nového pracovníka pomocí AI.

20.2.2024

JVM-RPIC úspěšné dotace

Dotace na FVE opravdu umíme

V rámci dotačního programu na FVE z  NPO bylo podáno téměř 6 tisíc žádostí, na čem jsme se jako firma podíleli počtem 142 podaných žádostí (tj. téměř 2,5 % podíl). Díky našim dlouholetým zkušenostem v dotační oblasti se naše úspěšnost schválení pohybovala nad hranicí 98 %.

25.1.2024

JVM-RPIC úspěšné dotace

Program Marketing a povinná publicita

Množí se nám dotazy ohledně povinností v rámci povinné publicity u schválených projektů programu Marketing.  Porušení pravidel může vést ke krácení dotace.  Vzhledem k poměrně složité a obsáhlé metodice, kterou se žadatelé musí řídit, v tomto článku vše podstatné shrnujeme.

30.11.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

Dobrovolnický den „pátek 13.“ 

Kdo by řekl, že pátek 13. může být více než jen smůla a nepříjemné překvapení? Na pátek 13.10.2023 jsme si naplánovali den bez Excelu, Wordu, MS2014 a skenů účetních dokladů žádostí o platbu. Rozhodli jsme se nabídnout dobrovolnickou pomoc občanskému sdružení Robinsonky.  

21.10.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

Dotace na SW – úskalí časově omezených licencí.

S rozvojem informačních technologií a přechodem na online služby se také mění způsoby pořizování nejrůznějších SW nástrojů/aplikací. To má samozřejmě dopady i do dotací a dotačních podmínek, za kterých lze SW pořídit.

30.9.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

Dotační tituly a podnik v obtížích.

V rámci všech dotačních programů pro podnikatele financovaných z fondů EU (včetně OP TAK), nemůže být vydán právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádnému žadateli, který je tzv. podnikem v obtížích. Z tohoto důvodu je důležitá kontrola tohoto stavu při přípravě žádosti.

30.6.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

OP TAK – změna pravidel pro výběr dodavatelů.

Od r. 2023 se naplno spouští programy pro podnikatele z nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci nového programu však dochází i k mnoha změnám –  jednou z oblastí změn jsou  Pravidla pro výběr dodavatelů.  

30.3.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

OP TAK – nová pravidla publicity.

OP TAK není OP PIK – s příchodem Operačního programu (OP TAK), hlavního nástroje pro dotace podnikatelům od r. 2021  místo OP PIK, došlo k úpravám metodických pokynů pro postup příjemců dotace. V tomto článku se podíváme na problematiku povinné Publicity.

15.2.2023

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podpora De minimis a pojem „jeden podnik“. 

Podpora „de minimis“  je definována jako podpora, která nemá dopad na hospodářskou soutěž mezi podniky. Aby neměla dopad, musí být zanedbatelně malá. Problém však nastává při definici toho, kdy je dotační podpora „zanedbatelně malá“.

30.8.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Jak na rostoucí ceny ve výběrových řízeních.

Zadavatelé se mohou dostat do situace, kdy jim vybraný dodavatel oznámí, že vlivem růstu cen vstupních surovin, energií, dopravy atd. musí přistoupit k navýšení smluvní ceny, jinak slíbené plnění (např. CNC stroj) nedodá. Jaké jsou možnosti obrany z pohledu výběrových řízení?

30.6.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Jak sestavit hodnotící kritéria ve výběrovém řízení.

Doručené nabídky musí být posuzovány kritérií stanovených v zadávací dokumentaci. Proto je nutné, aby tvorba zadávací dokumentace byla velmi kvalitní. Pokud zadavatel stanovení hodnotících kritérií zanedbá, může být ohrožen cíl zadavatele

25.5.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Když je dodavatel i dotačním poradcem.

Ne vždy je volba řešení „VŠE NA KLÍČ“ tou správnou cestou. Jak ukazují zkušenosti, dodavatele a toho kdo vyřizuje dotace, je dobré důsledně oddělit. Přečtěte si, jaká jsou hlavní rizika řešení na klíč v případě dotací.

13.4.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podnik v obtížích a dotace

Jakoukoliv finanční podporu ze státních či evropských programů nesmí obdržet ekonomicky problematický subjekt. Takové se v legislativě dotací a veřejné podpory nazývají „podnik v obtížích“.

8.3.2022

JVM-RPIC úspěšné dotace

Příklady z naší praxe, aneb umíme najít cestu

Dva příklady z naší praxe. Jeden ukazuje, že i malá firma může realizovat náročné dotační programy, u druhého jsme si zase museli poradit s nastavením koncepce projektu a jeho komplexní podporou. Podmínky dotačních programů a potřeby praxe se často nepotkávají. 

3.1.2022

Prostor pro „obsluhu“ dotace je klíčový

Řada majitelů a manažerů se dotací obává pro složitost a nepřehlednost pravidel, která je nutno při čerpání dotací dodržovat.

6.12.2021

zavádění inovací

Možnosti dotací souvisejících s inovacemi

Dotace 2014-2020 se mj. zaměřují na transformaci podniků ze zpracovatelů na výrobce. K tomu slouží skupina programů zaměřených na inovace.  Je těžké najít soulad s praxí…

9.7.2021

Připravované fondy 2021+ (co je co ?)

V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se hovoří o nejrůznějších fondech a zdrojích prostředků, které se budou rozdělovat v ČR, a to jak v rámci tzv. kohezní politiky, tak v rámci tzv. obnovy hospodářství po poklesu způsobeném pandemií COVID 19.

22.2.2021

Největší dotační hit r. 2020 a období 2014-2020

Nejžádanějšími programy u podnikatelů vždy byly a stále jsou programy, které umožňují prostý nákup strojů a zařízení, ideálně bez dalších podmínek. Tyto typy programů však víceméně skončily…

6.10.2020

OPPIK končí, přichází OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK 2021 – 2027), má stále konkrétnější podobu. Uvedený text se snaží přinést jasnou informaci „o čem to bude“ a zpřehlednit…

10.9.2020

Program aplikace

Povinné indikátory k naplnění v rámci dotací

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), je vydefinováno celkem 23 programů podpory. Každý z těchto programů má stanoveny indikátory (ukazatele), které jsou…

19.5.2020

Program aplikace

Dotace 2021-2027 pro podnikatelské subjekty

Vzhledem ke skutečnosti, že dotační programové období 2014 – 2020 se již pomalu chýlí ke svému konci, nastává čas pro představení schválené struktury operačních programů budoucího programového…

18.3.2020

Program Trend

Jak získat přístup k výši podpory de minimis?

V červnu 2018, za účelem zvýšení ochrany osobních údajů, došlo k omezení přístupu k informacím o příjemcích podpor de minimis. Od tohoto okamžiku jsou informace o čerpání podpor de minimis…

16.12.2019

Program Trend

Průmysl 4.0 umíme!

V první polovině roku 2018 jsme zpracovali několik velmi zajímavých projektů v rámci dotačního programu Technologie – Výzva II zaměřeného na posilování digitální transformace ve výrobních…

10.11.2019

Program Inovace

Průmysl 4.0 – celostátní statistiky a náš úspěch

Sedmá výzva programu Technologie byla zaměřena na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nově však prostřednictvím digitální transformace. Podporováno bylo….

9.10.2019

+420 577 210 729

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

Napište nám

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu