fbpx
JVM-RPIC úspěšné dotace

Příklady z naší praxe, aneb umíme najít cestu.

3.1.2022

Příklad prvnínový způsob čištění odpadních vod 

Mladá společnost s pouhými 4 zaměstnanci a 1 výzkumným pracovníkem a s obrovským potenciálem, potřebovala zajistit dostatečný počáteční kapitál pro financování vývoje světově unikátního zařízení pro čištění odpadních vod.

Podmínky dotačních programů a potřeby praxe se však často nepotkávají.

Z pohledu dotačního financování zde byla celá řada problémů – velikost firmy, nedostačené technické zázemí, personální zajištění po odborné stránce, téměř žádné zkušenosti s podobnými projekty atd., což jsou z pohledu hodnotících kritérií zásadní faktory, které by již předem odsoudily žádost k zamítnutí.

Hledali jsme řešení – máme zkušenosti a jasné specializace

Díky dlouholetým zkušenostem s dotacemi, specializaci na firemní dotace a specializaci na výzkumně-vývojové projekty (VaV projekty) s potřebnou infrastrukturou a kontakty, se podařilo nalézt vhodné téma a koncipovat žádost tak, aby měla šanci na schválení. S tím také souviselo zajištění dostatečného technického/laboratorního zázemí a zprostředkování spolupráce s vysokou školou, která do projektu vnesla z pohledu hodnotitelů potřebnou odbornost pro úspěšnou realizaci projektu. Vše se úspěšně podařilo a žádost byla schválena v plném požadovaném rozsahu.

Schválením projektu to neskončilo

Naše společnost JVM-RPIC, která zajišťovala dotační poradenství převzala kompletní dotační management v průběhu realizace a partnerská společnost Centrum AVPI (www.centrumavpi.cz) převzala kompletní projektovou podporu technické realizace projektu. Díky tomu se žadateli snížila administrativní zátěž a mohl se plně věnovat realizaci projektu a vlastním odborným výzkumně-vývojovým činnostem.

Jakkoli byla firma malá, dotace jí tak přinesly jen minimální administrativní zátěž, naproti tomu získala v podobě dotace obrovský urychlovací nástroj vývoje a předpokladů pro rychlou komercializaci výsledků svého VaV.

JVM-RPIC úspěšné dotace

Příklad druhý„papírové“ předpoklady nestačí 

Úspěšná střední firma, lídr ve svém oboru, nebyla dlouhodobě úspěšná při žádostech o dotace. Žádosti připravovalo několik poradenských firem, vždy však bez úspěchu. Z pohledu předpokladů pro úspěšnou žádost a splnění hodnotících kritérií firmě nic nechybělo – kvalitní výrobky, velmi dobrá ekonomika, velmi dobré postavení na světových trzích… firma by neměla mít problém dosáhnout na finanční podporu z EU a přesto úspěšná nebyla.

Vzhledem k dosavadní negativní zkušenosti firmy trvalo poměrně dlouho, než došlo k dohodě o spolupráci v oblasti dotačního poradenství s JVM-RPIC.

Napsat dotační žádost není složité. Složité je vytvořit koncept  (ideu) projektu, která má šanci na dobré bodové hodnocení a vytvořit také systém podpůrných nástrojů, které tento koncept podpoří a obhájí. Vše současně musí vycházet z reálných potřeb firmy. K takovému přístupu je nutné dobře rozumět dotačním titulům, ale také firemnímu prostředí a technickým problémům.

Pro zahájení spolupráce jsme si vybrali snad nejhorší dotační program

Program Průmysl 4.0, tak jak ho MPO koncipovalo, se příliš nepotkává s realitou v podnicích. Navíc pro některé typy výroby se některá hodnocená témata vůbec nehodí (například je těžké v nábytkářském průmyslu hledat využití pro aditivní výrobu, umělou inteligenci, digitální dvojčata apod.). 

Silnou stránkou JVM-RPIC je však specializace (od r. 1992) na firemní dotace a zákazníky. Současně stále odborně rosteme s našimi zákazníky a jsme schopni vstřebávat nová témata. Proto pro nás nebylo složité přidat k dobré znalosti dotačních titulů i nové znalosti z fenoménu „Průmysl 4.0“ a aplikovat je do naší praxe.

Výsledkem bylo představení potřebného nákupu nových technologií a souvisejících SW investic z pohledu problematiky Průmyslu 4.0. a tím jsme vytvořili předpoklady pro schválení dotační žádosti.

Schválením projektu to neskončilo

Díky diskuzím nad projektem došlo k dalšímu tříbení a usazování myšlenek majitelů firmy – další naše přidaná hodnota pro zákazníky, kdy díky našim zkušenostem konzultujeme možnosti, „bouříme mozky“ a inspirujeme.

Další rozvojové projekty podpořené z dotací, tak na sebe nenechaly dlouho čekat.

Kompletní dotační management po schválení dotací je u nás samozřejmostí.

 

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu