fbpx

30.9.2023

Způsoby nákupu softwaru

S rozvojem informačních technologií a přechodem na online služby se také mění způsoby pořizování nejrůznějších SW nástrojů/aplikací (např. CAD/CAM nástroje, PLM systémy apod.). Oproti dříve běžným trvalým licencím (tzv. krabicové řešení), za fixní cenu a následnému chtěnému nebo nechtěnému „maintenance“  (dotačně nepodporované) se dnes stále častěji setkáváme s nákupem SW prostřednictvím časově omezených licencí, které jsou hrazeny formou nájmu (předplatného). Z pohledu dotačních titulů jsou tyto licence uznatelné (i když tomu tak dříve nebylo), např. v rámci dotačního programu Digitální/Virtuální podnik (OP TAK).

Na co z pohledu dotací dávat pozor – opět výběrové řízení

Z pohledu zmíněného dotačního titulu jsou náklady formou licencí uznatelné pouze po dobu realizace projektu. Nejčastěji tak až po dobu 24 měsíců. Pokud předpokládáme, že roční licence bude stát 600 tis. Kč, pak maximální nárokovaná částka za dva roky může činit 1,2 mil. Kč.

Z pohledu výběru dodavatele by se tak mohlo jevit, že pro realizaci výběrového řízení se nás týká limit 2 mil. Kč bez DPH (pokud je dotace pod 50 %) a tím pádem můžeme nakoupit SW licence přímo od preferovaného dodavatele, tj. bez výběrového řízení.

Pravidla pro výběr dodavatelů ovšem stanovují, že u dodávek/služeb, kde bude sjednána smlouva na dobu neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit, se pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky bere výše úplaty za 48 měsíců.

V našem vzorovém příkladu by to pak znamenalo, že předpokládaná hodnota zakázky určující, zda výběrové řízení vyhlásit a v jakém režimu, činí 2,4 mil. Kč (tj. hodnota předplatného za 48 měsíců). V tomto případě by to pak znamenalo povinnost realizovat výběrové řízení a to dle tzv. Pravidel pro výběr dodavatelů.

Závěr

Podmínky poskytovatele mají mnoho nepředpokládaných pravidel. Proto doporučujeme před zahájením jakýchkoliv aktivit v rámci projektu důkladně prostudovat související metodiku, případně se nejprve obrátit na svého dotačního poradce a s ním zkonzultovat svůj záměr. Vyhnete se tak budoucímu riziku případných sankcí nebo v tomto případě 100% krácení souvisejících nákladů.