Překračujeme hranice
běžného dotačního poradenství

Naše služby

V rámci služeb dotačního poradenství zajišťujeme komplexní služby, a to od prvních jednání týkajících se hledání vhodného dotačního programu, přes návrh řešení, žádost, sestavení vhodných příloh, výběrová řízení, účast na kontrolách, které vás čekají, až po poslední monitorovací zprávu k projektu.

Toto komplexní pojetí, kdy stojíme u projektu od začátku až do konce (a naše odměna je vázána na úspěšnou realizaci až do konce) znamená, že děláme jen na tom, co dává smysl (dotační audit), děláme to kvalitně (příprava žádosti), obezřetně (výběrová řízení) a s ohledem na dlouhodobý výsledek (dotační management).

Dotační audit

Dotační audit

Máme dlouholeté zkušenosti, jsme v tom silní.

Pokud se chystáte v následujících měsících či letech realizovat jakýkoliv projekt (investiční i neinvestiční), informujte se, zda je možné ho podpořit vhodnou dotací. Pokud chcete vědět v jakých oblastech a na jaké typy projektů lze získat dotaci, využijte možnosti bezplatné konzultace.

 • Seznámíme vás s možnostmi dotací
 • Posoudíme reálnost využití dotace pro váš záměr
 • Seznámíme vás s povinnostmi příjemců dotace
 • Doporučíme vám vhodný dotační program
 • Budeme vás pravidelně informovat o aktuálních dotačních možnostech

Dotační audit je poskytován zdarma. Rádi k vám přijedeme.

Zpracování žádostí

Zpracování žádostí

Žádost je u nás víc než zpracování žádosti.

Příprava žádosti a vlastního projektu musí vycházet z kontextu cílů, podmínek dotačních programů a dané situace firmy. Jedině tak lze zajistit logické vazby a smysluplnost, kterou posuzují hodnotitelé.

 • Připravíme žádost o dotaci
 • Sestavíme a zajistíme přílohy žádosti (projektový záměr, marketingovou analýzu, finanční analýzu, zprávy z výzkumu a další)
 • Nepovinné přílohy – žádost o dotaci doplníme o přílohy, které napomohou hodnotitelům při rozhodování
 • Zkompletovanou žádost za vás podáme poskytovateli dotace
 • Řešíme připomínky a požadavky na doplnění žádosti
 • Garantujeme formální správnost žádosti

 

  S námi získáte jistotu kvality a vysoké šance na úspěch.

  Zpracování žádostí

  Výběrová řízení

  Výběrová řízení

  Výběrová řízení dle platných pravidel

  U dotovaných projektů, je často při nákupu služeb nutné realizovat výběrová řízení podle specifických pravidel. Tuto povinnost rovněž zajišťujeme.

  • Provedeme konzultaci ke způsobu výběrového řízení s ohledem na potřeby zákazníka (zejména konzultace k možnostem technické specifikace)
  • Vytvoříme potřebnou dokumentaci k řádnému realizování výběrového řízení
  • Vyhlásíme výběrové řízení
  • Komunikujeme s uchazeči
  • Zorganizujeme hodnoticí komisi a provedeme vyhodnocení výběrového řízení

   

  Výběrová řízení jsou kritickým bodem čerpání dotací, nelze je podceňovat.

  Dotační management

  Dotační management

  Máme zkušenosti – známe řešení různých situací.

  sZískáním dotace na sebe příjemce dotace přebírá velké množství povinností, a to jak administrativních, tak věcných. Téměř každý projekt se vyznačuje celou řadou změn a je nutné tyto změny promítnout do původních plánů a závazků vůči poskytovateli dotace.

  • Zajistíme komunikaci s vyhlašovatelem, informování zákazníka o jeho povinnostech a právech
  • Konzultace k podkladům pro smlouvu o dotaci (podmínky, rozhodnutí)
  • Zpracování žádostí o platbu
  • Konzultace žádostí o změnu Smlouvy o dotaci (změnová řízení)
  • Konzultace k  povinné publicitě projektu a k zaúčtování nákladů
  • Příprava podkladů pro kontroly a účast na kontrole
  • Zpracování monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy

   

  Pravidelná péče o váš projekt zajistí bezproblémovou realizaci.

  Dotační management

  +420 577 210 729

  +420 577 210 729

  rpiczlin@jvmrpic.cz

  Napište nám