25 let zkušeností z výrobních firem

specializace a kompetence

Nejsme „odborníci“, kteří jeden den připravují žádost na vybavení školních učeben, druhý den na sociální bydlení a třetí den na nákup CNC. 

Přes 25 let se pohybujeme ve výrobních firmách, známe jejich prostředí, rozumíme jejich lidem i problémům. Jsme schopni s nimi hledat vhodná řešení. 

Abychom mohli firmám služby poskytovat komplexně a s potřebnou odborností, vybudovali jsme při naší společnosti široké odborné zázemí pro každou oblast naší specializace. To nám umožňuje nejen optimalizovat nastavení projektů vůči dotacím, ale také podpořit projekty odbornými nápady a stanovisky profesních specialistů.

INOVACE

Výzkum, vývoj, inovace

Historie, zkušenosti, znalosti, metodiky, partnerství

Drtivá většina firem nevyrábí raketové motory, nevyužívá nanotechnologie, nezaměstnává vědce, nemá ani 30 % vysokoškoláků, neřeší nákupy patentů, nepřemýšlí o Národní inovační strategii. Příprava dotačních žádostí v oblasti inovací na nás proto klade vysoké nároky, je poměrně složitá a vyžaduje kompetentní tým.

Na základě potřeb firmy (nákup technologie, náklady na vývoj výrobku nebo výrobního postupu…) vymyslíme ústřední myšlenku projektu a dohodneme potřebnou spolupráci s institucemi, jako jsou vysoké školy, zkušebny, vědečtí pracovníci apod.

V případě investičních projektů připravíme potřebné technické zprávy, včetně testování a měření prototypů. Připravovaný projekt zasadíme do pevného, reálného rámce, který zvýší šanci na schválení. Naši zákazníci se nemusí o nic starat a nemusí si lámat hlavu s tím, zda je jejich firma pro inovační typ dotačního titulu vhodná.

V případě neinvestičních projektů (financování mezd, služeb, materiálu apod.) zaměřených na vývoj nových výrobků sestavíme proces výzkumně-vývojových prací, zajistíme odborné partnery a pracovníky projektu a projekt doprovodíme odborným řízením výzkumně-vývojových prací v délce až 3 let. Naši zákazníci nemusí mít obavy z toho, že proces vývoje nebude dostatečně vědecký nebo že vývojový tým neuřídí.

Mezi naše partnerské organizace v oblasti výzkumu a vývoje patří Centrum aplikovaného výzkumu pro průmyslové inovace, které se zaměřuje na řešení výzkumně-vývojových projektů ve firmách (smluvní a kolaborativní výzkum, řízení projektů výzkumu a vývoje, optimalizace nákladů projektů). Více na www.centrumavpi.cz.

Nabízíme komplexní služby pro programy zaměřené na inovace a výzkum a vývoj (VV) – od návrhu řešení, přes technické zprávy, žádost o dotaci, posílení odborných VV týmů, řízení a optimalizaci VV projektů. 

Nabízíme víc než dotační poradenství – rozumíme firmám a máme technické zázemí.

Energetické
úspory

Energetické úspory

Máme kolem sebe síť spolupracujících odborníků.

Programy na úsporu energií umožňují financovat nejen zateplení a výměnu oken a vrat, ale také rozvodů elektřiny a plynu, výměnu kotlů, kompresorů, výměníkových stanic, osvětlení apod. V rámci programů je možné rovněž pořídit nové technologie výměnou za staré.

V rámci programů na úspory energie a fotovoltaiku se zaměřujeme na možnost poskytnout komplexní službu, a to jak v projektové přípravě, tak při zpracování energetického auditu.

Jedná se o dvě základní činnosti, které podstatným způsobem ovlivňují nejen úspěšnost žádosti o dotace, ale také výši získané dotace, případně nastavení projektu tak, aby byl co nejvíce vhodný pro dotační žádost.

Máme kolem sebe síť osvědčených spolupracujících odborníků v potřebných profesích (energetický audit, návrh a výpočet fotovoltaických elektráren včetně projektu apod.).

Prvotní technické výpočty, zda má smysl se do projektu pouštět z hlediska podmínek dotačních titulů, provádíme v rámci naší vybudované infrastruktury za symbolický paušální poplatek, odečitatelný z budoucí ceny energetického auditu.

Díky vybudované infrastruktuře nabízíme komplexní služby pro programy v oblasti úspor energií – od zvážení možnosti využít dotace, přes prvotní propočty, energetické audity až po dotační poradenství.

V rámci energetických výpočtů vždy navrhujeme optimální řešení z hlediska podmínek dotačního programu.

Energetické
úspory

Průmysl 4.0

Automatizace a robotizace

Bez znalosti problematiky dobrá žádost nevznikne.

V rámci těchto dotačních programů lze financovat pořízení strojů, SW nástrojů a tzv. nevýrobní technologie (měření a sledování výrobku, manipulace, mezioperační skladování, označování, diagnostika strojů, prediktivní údržba, infrastruktura pro sběr dat, autonomní komunikace, zpracování dat, bezpečnost atd.)

Bez dobrého porozumění procesům ve firmách a podstatě pojmu průmysl 4.0, není téměř možné sestavit úspěšnou dotační žádost v tomto programu tak, aby hodnotitelé viděli skutečný posun firmy v oblasti digitální transformace. Zde s výhodou využíváme naši specializaci na firemní dotace.

V rámci přípravy žádosti analyzujeme a určíme náplň pro mnoho aspektů Průmyslu 4.0 (obsaženo v modelu RAMI 4.0), jako je datová integrace, rozšířená a virtuální realita, aditivní výroba, internet věcí, prediktivní údržba, robotizace výrobních toků, BigData, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a další. Samozřejmě jsou nám důvěrně známé pojmy jako ERP, APS, AI, AR, OEE, MES, MIS, CMMS, SQC, SPC, PLM, IoT, Fieldbus a další.

Pro přípravu dotačních žádostí v těchto programech jsme vybudovali potřebné odborné zázemí a spolupracujeme s předními odborníky v oblasti průmyslu 4.0. Umíme tak udělat úspěšné žadatele nejen z velkých firem, ale i z malých a středních firem.

Nabízíme komplexní služby pro programy v oblasti robotizace a automatizace – od návrhu konceptu projektu, přes popis RAMI modelu na základě stávajícího a budoucího stavu firmy až po vhodné související přílohy.

Naše žádosti jsou odborné a dobře hodnocené.

+420 577 210 729

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

Napište nám