Co naše klienty zajímá, než se rozhodnou s námi spolupracovat...

Proč spolupracovat právě s námi?

Jsme na trhu již od roku 1992, zpracovali jsme stovky dotačních žádostí a aktuálně realizujeme desítky projektů. Našim prioritním cílem je zajistit maximální šance na schválení dotační žádosti, přebrat maximum dotační administrativy za klienta a garantovat, že schválené dotační prostředky vyčerpá a nebude je muset vracet po případných kontrolách.

 • Dlouhodobá úspěšnost žádostí 91%
 • Zavedené a ověřené pracovní postupy
 • Individuální přístup ke každé žádosti
 • Zkušený tým pracovníků, know-how budované od r.1992
 • Regionální působnost nás zavazuje k poctivé práci a slušnému chování vůči zákazníkům
 • Informační servis všem stávajícím i potenciálním zákazníkům zdarma

Co všechno vám zajistíme a co budeme muset zajistit vy?

Vyslechneme si vizi vašeho projektu, navrhneme případné korekce tak, aby projekt odpovídal dotačním podmínkám a byly maximalizovány šance na získání dotace.

Obdržíte seznam příloh (těch, které si nejsme schopni zajistit sami) a dohodneme termín předání během tvorby dotační žádosti.

My zajistíme tvorbu dotační žádosti dle metodiky poskytovatele dotace a vlastních zkušeností. Vy provedete závěrečné pročtení, navrhnete případné změny k zapracování a žádost odsouhlasíte.

Je mnoho poradenských firem, co děláme jinak?

Dotační žádosti jsou tvořeny individuálně a na základě konzultace s vámi. Navštívíme vás, seznámíme se s činností vaší firmy. Dotační žádost není možno precizně zpracovat, pokud autor dotační žádosti firmu ani neviděl.

Naše práce nekončí schválením dotační žádosti. V tento okamžik „to teprve začíná“, protože se ve většině případů vyskytne potřeba řešit změny v projektu.

Odměna za naše služby je účtována postupně tak, jak je projekt realizován. I touto formou jsme tedy motivováni, aby byl projekt zrealizován dle vašich představ a plánů.

Kolik vás budou stát naše služby?

Cenu neurčujeme procentem ze schválené dotace, ale dle skutečně odvedené činnosti (počtu pořizovaných technologií, realizovaných výběrových řízení, podaných žádostí o platbu atd.). Máte tím vždy garanci toho, že platíte jen to, co pro vás skutečně vykonáme.

Cenu našich služeb máme nastavenou tak, že podstatnou výši celkové částky účtujeme jen a pouze, když bude vaše dotační žádost schválena. Do doby schválení dotační žádosti účtujeme pouze fixní paušál na pokrytí nákladů spojených s tvorbou dotační žádosti.

Proč nezpracováváme žádosti o dotace zdarma?

Žádosti o dotace, které schváleny nejsou, nakonec platí ti, kteří mají žádosti schválené. Nechceme, abyste museli vy platit něco za jiné (neúspěšné) žadatele.

Je možné čerpat dotace na stroje i když nejsme žádní vědci a nemáme výzkum?

Časy se mění (změny dotací 2014 – 2020) – doposud mohla dotace získat téměř každá firma (stroje, budovy, ICT, školící střediska, ….).

Dotace 2014-2020 se mj. zaměřují na transformaci podniků ze zpracovatelů na výrobce (k tomu slouží skupina programů zaměřených na inovace) s cílem posílit výrobu finálních výrobků ve firmách a budovat firmy s vlastní vývojem, které mohou vytvářet finální přidanou hodnotu

Pro většinu „normálních“ firem se tak cesta k dotacím uzavírá.

Rozpory mezi představou MPO a firemní realitou.

Základní fakta o „normální“ firmě (jak to vypadá ve firmách) – drtivá většina firem nevyrábí raketové motory, nevyužívá nanotechnologie, nezaměstnává vědce, nemá ani 30% vysokoškoláků, neřeší nákupy patentů, nepřemýšlí o Národní inovační strategii….

Nároky kladené na projekty „normálních“ firem ze strany MPO – zavádět výrobky 6. řádu inovací, zkušenosti s transferem technologií, spolupráce s VŠ, významné zastoupení inovací ve struktuře tržeb, novost produkce na úrovni Evropy, soulad s Národní inovační strategií….

… je toho hodně, kde se nepotkává praxe s teorií.

 Máme historii, zkušenosti, znalosti, metodiku, výsledky i navázaná partnerství na to, abychom dokázali z „normální“ firmy udělat úspěšného žadatele o dotace v programech na podporu inovací.

Základní postup

 • Ujasníme si investiční potřeby –  bez ohledu na dotační tituly
 • Podíváme se na činnost firmy „jinýma“ očima
 • Vytvoříme příběh
 • Vytvoříme podporu pro budoucí projekt (specifické know-how)
 • Sestavíme projekt a staráme se…

Příklady hovoří za vše

Vyžádejte si více informací a konkrétní reference v této oblasti. Budete překvapeni.

Nechte se vést, společně dojdeme k cíli.

Dotační aktuality

03 Led 19

Průmysl 4.0 umíme!

V první polovině roku 2018 jsme zpracovali několik velmi zajímavých projektů v rámci dotačního programu Technologie –…

Naše silné stránky

Historie & zkušenosti

Již 25 let působíme na trhu poradenských firem. Díky dlouholeté praxi máme bohaté zkušenosti s různými poskytovateli dotací.

Úspěšnost našich žádostí

Průměrná úspěšnost námi zpracovaných žádostí je 91%. Detailně viz sekce Reference.

Informační servis zdarma

Poskytujeme aktuální informační servis z oblasti dotací. Bezplatně a nezávazně s vámi probereme váš investiční projekt a možnost získání dotací.

Naše odměna

Odměna za naše služby je z velké části závislá za výsledku (schválení dotace). Jsme motivování odvést dobrou práci – zajistit vám schválení dotace.

Specializace na VaV projekty

Máme historii, zkušenosti, znalosti, metodiku, výsledky i navázaná partnerství na to, abychom dokázali z „normální“ firmy udělat úspěšného žadatele o dotace v programech na podporu inovací.

Zastupitelnost pracovníků

Díky zastupitelnosti není realizace zakázky vázána na konkrétní osobu. V případě nemoci některého z našich pracovníků přebírá jeho kompetence dočasně zástupce.

Šetříme váš čas

Při zpracování dotační agendy přebíráme většinu činností na sebe. Po vás požadujeme většinou prvotní zadání a závěrečnou kontrolu.

Individuální přístup

Každá zakázka je realizována individuálně. Při tvorbě nepoužíváme šablony ani předchystané kapitoly.

Dlouhodobý regionální partner

V rámci regionu působíme již od roku 1992. Jsme zavedeným a ověřeným partnerem řady firem. Děláme vše proto, aby tomu tak bylo i nadále.

 

299
podaných dotačních žádostí
91
procent schválených žádostí
1105
mil. vyčerpaných dotačních prostředků našim klientům
9
poradců k Vašim službám

Těší nás, že můžeme pomoci v rozvoji těmto firmám