SYKORA, spol. s r.o., je významný evropský výrobce kuchyní.

Cílem projektu bylo zavedení autonomních technologií, představující druhou fázi digitalizace a automatizace výroby. Proces přípravy dotační žádosti do programu Průmysl 4.0 zahrnoval vhodné rozčlenění investice do výrobních a nevýrobních technologií a začlenění projektu do stávajícího prostředí firmy.

Realizací projektu došlo k významnému zvýšení konkurenceschopnosti na světových trzích.