fbpx

Připravované fondy 2021-2027 (udělejme si jasno, co je co)

Úno 22, 2021

V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se hovoří o nejrůznějších fondech a zdrojích prostředků, které se budou rozdělovat v ČR, a to jak v rámci tzv. kohezní politiky, tak v rámci tzv. obnovy hospodářství po poklesu způsobeném pandemií COVID 19.

Uvedená problematika je často komunikována nepřesně, často i zavádějícím způsobem, a to jak ze strany politiků, tak poradenských firem. Zbytečně tak vzniká přehnaný optimismus.

Připravili jsme proto pro vás stručnou charakteristiku toho, co se připravuje a mnohdy „je již na cestě“.

Modernizační fond – financováno z emisních povolenek

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

 

 • Výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů (zaměřeno na dodavatele do sítě)
 • Energetická účinnost
 • Zařízení pro akumulaci a distribuci energie

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun.

Prostředky bude možné čerpat od r. 2021 do r. 2030. Modernizační fond implementuje Státní fond životního prostředí.

Implementace Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných programů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)
 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) – zaměřeno na dodavatele energie
 3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)
 4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG)
 5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)
 6. Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)
 7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGov)
 8. Komunitní energetika (KOMUENERG)
 9. Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovační fond – financováno z emisních povolenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem Inovačního fondu je podpora velkých inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové technologie a postupy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, zachycování a ukládání uhlíku (CCS) či v průmyslovém zachycování a využívání uhlíku (CCU).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je financován z prodeje emisních povolenek podobně jako Modernizační fond. V závislosti na ceně emisních povolenek v období 2020 až 2030 bude Inovační fond disponovat zhruba 10 miliardami eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První výzva z Inovačního fondu bude vyhlášena v polovině roku 2020 a v ní budou předkladatelé velkých projektů ze všech členských států EU soutěžit o celkem jednu miliardu eur. Navržené projekty musí splňovat podmínku minimálních způsobilých nákladů 7,5 milionu EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovační fond je spravován centrálně, žádosti se posílají přímo „do Bruselu“, podporu poskytuje SFŽP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o novou verzi známých programů, které ČR čerpá již od vstupu do EU. Podnikatelé čerpali v letech 2014-2020 především z tzv. OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), nově se bude jednat o tzv. OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy budou postupně spouštěny od konce r. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled operačních programů na období 2021- 2027 (včetně OPTAK) a jejich priority uvádíme na tomto odkazu „Přehled operačních programů na období 2021- 2027“, kde na 2. straně dokumentu najdete přehled připravovaných operačních programů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o nejdůležitější a „nejdosažitelnější nástroj pro podnikatele v období 2021-2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT Generation EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci tzv. Evropského plánu obnovy zemí EU po škodách způsobených pandemií COVID 19 (NEXT Generation EU) byly vytvořeny fondy, které mají realizaci tohoto plánu umožnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peníze z fondů obnovy mají dvě podmínky –  rozdělení peněz již do konce roku 2023 (samotné čerpání prostředků může probíhat až do roku 2026) a 37%  financí z fondu obnovy bude nutné vyčlenit na ochranu klimatu. ČR by mělo z fondu obnovy získat celkem cca 250 miliard korun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČR se týká pouze tzv. 1. pilíř, který zahrnuje 3 dílčí nástroje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recovery and Resilience Facility – RRF (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finance z fondu mají zmírnit dopady krize COVID 19 a podpořit veřejné investice a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. Spuštění se předpokládá v 07/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní podporované oblasti jsou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 • instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid
 • digitální transformace
 • vzdělávání a trh práce
 • zdraví a odolnost obyvatel
 • výzkum, vývoj a inovace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci tohoto nástroje připadne na ČR cca 180 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento nástroj bude pro podnikatele potenciálně nejvýznamnější ze všech fondů obnovy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o prostředky, které navýší v ČR zdroje končícího plánovacího období 2014-2020 v rámci IROP. Způsobilými žadateli budou např. subjekty z oblasti zdravotnictví včetně nemocnic, obcí apod. Spuštění se předpokládá v 07/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora bude směřovat do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavba sociální infrastruktury (domovy pro seniory…), infrastruktury pro sportovce (kabiny), apod. Financované aktivity musí přispět současně ke změně klimatu min. ve výši 25 % alokace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková alokace pro Českou republiku předběžně činí 27 – 31 mld. Kč. Míra podpory bude až 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Just Transition fund – JTF (Fond pro spravedlivou transformaci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. V ČR se týká Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financovat se bude nejenom pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů, podpora bude také směřovat na revitalizaci oblastí zasažených těžbou uhlí anebo na rekvalifikaci pracovníků, kteří v důsledku transformace ztratí své zaměstnání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní podporované oblasti jsou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • diverzifikace regionálních ekonomik
 • výzkum, vývoj a inovace
 • digitalizace
 • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků
 • OZE
 • energetická účinnost
 • technologie a infrastruktura pro čistou energii, regenerace a dekontaminace průmyslu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu