AEV, spol. s r. o., se od svého vzniku specializuje na výrobu produktů pro automobilový a letecký průmysl.

Cílem žádosti o dotaci, kterou připravila naše společnost v rámci programu Inovace, bylo pořízení nových výrobních technologií. Základem projektu byla inovace v podobě automobilového polovodičového relé, u kterého došlo k zásadnímu zvýšení technických a užitných hodnot. Realizace projektu umožnila žadateli pořízení moderních strojů a zařízení.