fbpx

OP TAK – nová pravidla publicity.

15.2.2023

OP TAK není OP PIK

S příchodem Operačního programu (OP TAK), hlavního nástroje pro dotace podnikatelům od r. 2021  místo OP PIK, došlo k úpravám metodických pokynů pro postup příjemců dotace. Pokyny mohou na první pohled vypadat stejně, jsou zde však drobné úpravy, které  mohou mít zásadní dopad. V tomto článku se podíváme na problematiku povinné Publicity.

Kdy informovat veřejnost o dotační podpoře

Zásadní změnou jsou zde limity pro nutnost umístit dočasný billboard/stálou pamětní desku/stálý billboard, respektive kategorie rozpočtu, která se kontroluje. Nově se totiž limit 500 tis. EUR vztahuje k celkovým nákladům projektu, nikoliv k dotaci, jak tomu bylo předchozím OP PIK. Tím se de facto snižuje limit pro jeho uplatnění a postihne větší část projektů. Dodatečnou změnou je pak to, že dočasný billboard není povinný, pokud bude již během realizace vystavena stálá pamětní deska. Je tedy jednodušší hned na začátku projektu umístit stálou pamětní desku a tím postihnout splnění podmínky od zahájení, přes realizaci až do doby ukončení udržitelnosti projektu.

I publicita jde s dobou

Další změna se týká elektronických nástrojů, kdy ministerstvo reflektuje současný trend v oblasti sociálních sítí. Nově je tak požadavkem, aby žadatel informaci o Publicitě mimo webové stránky umístil právě také i na sociální sítě, pokud takovým účtem disponuje (využívá jej).

Další novou podmínkou je označit povinným textem a znakem EU dokumenty a komunikační materiály určené pro širokou veřejnost nebo účastníky projektu. Za materiály pro širokou veřejnost se nepovažuje např. korespondence, zadávací dokumentace, účetní doklady atp. Je tím myšlen např. článek v novinách a časopise, nebo marketingové letáky a brožury, které žadatel využije k propagaci realizace svého projektu.

Někdy je povinností uspořádat i pořádnou „párty“

Další a současně i poslední změnou, která se však dotkne jen malého procenta žadatelů, je povinnost zorganizovat tzv. komunikační akci (např. tiskovou konferenci u příležitosti dokončení realizace projektu, dny otevřených dveří apod.). Pro tuto podmínku je stanovena hranice celkových nákladů přesahující 10 mil. EUR. Detaily k této akci jsou pak uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

To je přehled hlavních změn, které se nových podmínek povinné Publicity dotkly a je potřeba na ně pamatovat a pracovat s nimi, protože za nedodržení hrozí ze strany poskytovatele sankce.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu