fbpx

Jak získat přístup k čerpané podpoře v režimu de minimis?

Pro 16, 2019

V červnu 2018, za účelem zvýšení ochrany osobních údajů, došlo k omezení přístupu k informacím o příjemcích podpor de minimis. Od tohoto okamžiku jsou informace o čerpání podpor de minimis přístupné pouze konkrétnímu příjemci, tzn, že každý subjekt může získat údaje jen ke své osobě.

Informace o čerpaných podporách mohou získat pouze registrovaní uživatelé portálu eAgri.  

Vzhledem ke skutečnosti, že objem čerpané podpory v režimu de minimis je požadovaný údaj u většiny dotačních programů (vyplňuje se formou čestného prohlášení o objemu čerpané podpory v tomto režimu), připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak tyto informace získat, pokud jej sami neevidujete.

Pokud máte zájem o srozumitelný návod, jak získat pro Vaši firmu přehled o čerpané podpoře de minimis, napište si o něj na e-mail sibl@jvmpric.cz. Obratem Vám jej bezplatně zašleme.