fbpx

Průmysl 4.0 – celorepublikové statistiky a náš úspěch

Pro 16, 2019

Sedmá výzva programu Technologie byla zaměřena na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nově však prostřednictvím digitální transformace. Podporováno bylo pořízení nových strojů, technologických zařízení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu, což bylo z historického pohledu novinkou a nešlo již o pouhou modernizaci stávajícího technologického parku žadatele a obnovu za výkonnější/efektivnější stroje.

V hodnoticích kritériích se oproti předchozím „klasickým“ výzvám programu Technologie objevilo mnoho změn reflektující odlišené zaměření výzvy. Žadatel musel zpracovat detailní plán digitální transformace včetně specifikace cílů, kterých chce projektem dosáhnout. Aby měla žádost šanci na schválení, musel žadatel také prokázat současnou úroveň digitální transformace a že má tedy již některé základní prvky uvnitř firmy implementovány. Byla prověřována současná úroveň digitalizace v oblasti práce s velkými daty, rozšířenou a virtuální realitu, horizontálně vertikální datovou integrací, internetu věcí a služeb, digitálního dvojčete, využívání autonomních a kolaborativních robotů, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.

Do výzvy s alokací 1 mld. Kč bylo přijato celkem 134 žádostí o podporu, které požadovaly v součtu 907 mil. Kč. Prvním sítem kontroly formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti neprošlo do dalšího kola hodnocení 41 projektů. Ve fázi věcné kontroly se pak podařilo získat dostatečný počet bodů 56 žadatelům s celkovou požadovanou dotací 401 mil. Kč. Procentuální úspěšnost z celkového počtu žádosti tak činila pouze 41,79 %. Vzhledem k nízkým číslům nás o to víc těší, že se naše společnost může pochlubit 100% úspěšností podaných žádostí, jejichž podíl za celou ČR činil téměř 9 %. Tento úspěch také potvrdil naše dlouholeté krédo, že skutečně i pro „běžné“ podnikatele umíme najít cestu k dotacím.

Do 13. 6. 2019 je spuštěna další výzva v tomto dotačním programu se stejným zaměřením. Pokud tedy hodláte pořizovat výrobní i nevýrobní technologie (periferie) nebo plánujete modernizovat stávající řídící technologické SW, podnikové řídicí systémy (ERP), síťové prvky atd., neváhejte nás kontaktovat.