fbpx

Průmysl 4.0 umíme!

Pro 16, 2019

V první polovině roku 2018 jsme zpracovali několik velmi zajímavých projektů v rámci dotačního programu Technologie – Výzva II zaměřeného na posilování digitální transformace ve výrobních podnicích. Dotační výzva umožňuje pořizovat „chytré“ technologie podporující současný trend digitalizace výrobních podniků.

I když se tato oblast v podnicích rozvíjí poměrně pozvolna, neboť v minulosti podniky nainvestovaly značné prostředky do „standardních“ výrobních technologií, podařilo se nám ve Zlínském kraji nalézt firmy, které již nyní naplňují elementární znaky konceptu Průmyslu 4.0. Je nutno podotknout, že, se vzrůstajícím tlakem na produktivitu a nedostatek pracovních sil na trhu práce, představuje tento koncept jeden z možných směrů rozvoje podniků.

Po seznámení se s principy a výrobním procesem těchto firem jsme zpracovali plán digitální transformace, který obsahoval popis propojitelnosti prvků výrobního procesu, byla vyspecifikována potřebná infrastruktura zajišťující sběr dat, vydefinováno využití datových vrstev napříč celou organizační strukturou s využitím pokrokových digitálních nástrojů, mj. například i zpracování velkých dat, model horizontálně vertikální datové integrace, aj.

Stručně představujeme nejzajímavější projekty:

Výrobce oken velkých rozměrů pořídí mj. automatický sklad skloviny o rozměrech až 6,1 x 3,3 m a síle do 19 mm schopný automatického třídění různých druhů materiálů. Zakládání skloviny do výrobní linky bude prováděno plně automaticky s cílem optimalizace výrobního procesu. Bude rovněž pořízení informační systém, který provede rozpad zákazníkem vydefinované zakázky do výrobních příkazů (konfigurací zakázky dojde k automatizovanému generování výrobních dat).

Výrobce nábytku z masivu mj. pořídí do celého výrobního závodu bateriové manipulační vozíky s automatickým zdvihem břemene do výšky nejbližšího pracovního stolu stroje. Rovněž zavede informační systém s terminály, které prostřednictvím QR kódů budou poskytovat jednak informace pro výrobní technologie (s takto označeným dílcem provede stroj předem vyspecifikovanou operaci), jednak bude možno detailně sledovat průběh zakázky a stanovovat termín jejího dokončení.

Zpracovatel lepenky pořídí soubor dopravníků, stohovacích zařízení a obracečů, které osadí ke stávající „ruční“ technologii flexotiskového slotru pro zpracování velkých archů a vytvoří tak komplexní autonomní výrobní linku schopnou zpracovávat archy až do rozměru 2,4 x 4,2 metry. Všechny prvky budou osazeny obousměrnou komunikací s výstupem do ERP systému.

Přední český výrobce nábytku pořídí mj. sklad dřevotřískových desek s inteligentními funkcemi. Sklad na základě historických dat dokáže vyhodnocovat a přeskupovat uložení materiálů, tak, aby na pokyn výrobní linky proběhlo automatické vychystání v co nejkratším čase.

Nástrojárna a lisovna plechových dílů především pro automotive pořídí mj. robota k drátovým řezačkám. Tato technologie umožní automatizované obrábění velkého počtu sériových i kusových zakázek (obrábění bude probíhat zcela bez obsluhy). Robot bude schopen pracovat celou směnu v automatickém režimu nebo „lidské“ obsluhy. 

I přesto, že se jednalo vždy o zcela odlišné výrobní programy, bylo možno u všech projektů identifikovat a popsat znaky konceptu Průmysl 4.0 a tyto projektem povýšit na plnohodnotné aplikace.

S radostí oznamujeme, že všechny námi zpracované dotační žádosti byly schváleny.

Do 13.6.2019 je spuštěna další výzva v tomto dotačním programu. Pokud tedy hodláte pořizovat „chytré“ výrobní technologie, kontaktujte nás – z minulých zkušeností dovedeme poměrně přesně stanovit šance na schválení projektu.