fbpx

Program Marketing a povinná publicita

30.11.2023

O výzvě Marketing

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byla v letošním roce vyhlášena (a již také ukončena) první výzva v rámci podporované aktivity Marketing. Vyhlášení druhé výzvy je očekáváno v polovině příštího roku. Jedná se o výzvu, v rámci které mohou žadatelé získat podporu na své marketingové aktivity v podobě účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Mezi způsobilé výdaje patří pronájem výstavní plochy, doprava exponátů tam a zpět a marketingové/propagační materiály jako jsou letáky, brožury, plakáty, prospekty atd.

V této výzvě jsme podávali dotační žádost pro řadu našich zákazníků. Dané žádosti jsou postupně schvalovány a někteří zákazníci se již začínají připravovat na své nadcházející veletrhy. V souvislosti s tím se nám množí dotazy ohledně povinností, které je třeba v rámci projektu dodržovat, aby nedošlo k následným problémům s vyplacením dotace. Tyto dotazy se týkají zejména povinností v souvislosti s dodržováním povinné publicity v rámci veletrhů a propagačních materiálů. Vzhledem k poměrně složité a obsáhlé metodice, kterou se žadatelé musí řídit, v tomto článku vše podstatné shrneme.

Obecná publicita a specifická publicita výzvy Marketing 

Jelikož výzva Marketing spadá pod OP TAK, vztahují se na ni, stejně jako na ostatní výzvy tohoto programu, obecná pravidla povinné publicity. Zde se jedná o standardní povinnosti informovat o realizovaném projektu formou plakátu ve formátu A3, informace na webových stránkách žadatele a nově také postem na sociální síti. S tímto typem publicity má většina našich zákazníků již zkušenost, a proto se tento článek zaměří na další specifické podmínky publicity v rámci výzvy Marketing.

Potřebujete-li poradit ohledně obecné publicity, obraťte se na nás a rádi Vám pomůžeme.

Publicita na veletrhu

Během své účasti na zahraničním veletrhu má žadatel z hlediska publicity 2 hlavní povinnosti:

1. Umístění znaku EU a vlajky ČR v jednacím prostoru stánku

V rámci jednacího prostoru stánku je třeba umístit vlajku Evropské unie a oproti minulému období nově také vlajku České republiky. Velikost vlajek není stanovena, tj. stačí i malé vlaječky na stojánku, které položíte na jeden ze stolků v rámci stánku. Důležité je, aby byly obě vlajky viditelné na fotografiích, které se následně dokládají k žádosti o platbu.

2. Označení znakem EU a standardním textem v příslušném cizím jazyce nebo anglickém jazyce na pevné konstrukci stánku 

Povinností je umístit kamkoli na pevnou konstrukci stánku znak EU s povinným textem „Co-funded by the European Union“. Velikost není stanovena, povinností však je, aby byl znak EU viditelný a text čitelný. Font písma nelze zvolit vlastní, ale je třeba využít standardizovaná loga s texty, která je možné stáhnout v různých jazykových verzích na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en

Případně se obraťte na příslušného pracovníka JVM, který vám požadované logo s textem zašle.

Co se týče jazykové verze textu, obecně doporučujeme používat anglickou variantu, která je povolena na všech veletrzích bez ohledu na místo konání. Druhou možností je použít jazykovou mutaci dané země, kde se veletrh koná. V případě veletrhu konaného na Slovensku je pak kromě angličtiny a slovenštiny povolená také česká verze textu (Spolufinancováno Evropskou unií). Z hlediska barev vždy doporučujeme používat plnobarevnou verzi (tj. modrá vlajka se žlutými hvězdami). Ostatní barevné varianty (např. modrá vlajka a bílé hvězdy, příp. černobílá varianta) doporučujeme používat jen v odůvodněných případech např. pokud design stánku (barevné provedení) nedovoluje využití modrožluté varianty. Důležitý je také kontrast barev, tj. při použití plnobarevné varianty na tmavomodrém pozadí je nutno použít ochranný rámeček kolem vlajky a bílý text, případně jinou barevnou variantu.

Pokud si volbou loga nejste jistí, vždy raději daný problém konzultujte s příslušným pracovníkem JVM-RPIC.

Publicita na propagačních materiálech

V případě marketingových propagačních materiálů jsou dle typu materiálu povinnosti následující:

1. Znak EU a standardní text v příslušném cizím jazyce nebo anglickém jazyce na marketingových propagačních materiálech 

Každý propagační materiál tohoto typu musí obsahovat stejně jako v případě stánku vlajku EU (opět doporučujeme využívat přednostně plnobarevnou variantu) s povinným textem „Co-funded by the European Union“. Opět platí, že znak EU musí být viditelný a text čitelný. Minimální výška loga (vlajky EU) je 1 cm. Znak s textem doporučujeme umístit na titulní stranu katalogu/brožury, ale lze umístit i např. na konec dokumentu. Dodržen musí být opět vhodný kontrast s pozadím a ochranná zóna loga (ochranný rámeček kolem vlajky, kam by neměla zasahovat další loga, texty či obrázky). V případě, že pozadí není jednolité, je třeba pod vlajku s textem umístit jednolitý bílý podklad přesahující o alespoň ½ výšky vlajky do všech stran.

2. Znak EU a standardní text v příslušném cizím jazyce nebo anglickém jazyce na obalu CD/DVD a v obsahu prezentace

V případě, kdy je podpořeným propagačním materiálem video nebo prezentace, je povinností žadatele znakem EU a povinným textem označit samotný nosič (CD/DVD/flash disk) a stejně tak je třeba znak EU a povinný text použít i v obsahu prezentace nebo videa.

Stejně jako ve všech předchozích případech platí, že povinný text „Co-funded by the European Union“ musí být v angličtině nebo v příslušném jazyce dané země, kde se veletrh koná. Výjimkou je Slovensko, kde je navíc povoleno využití české varianty textu.

V tomto článku jsme Vám přinesli základní shrnutí povinností ohledně publicity ve výzvě Marketing. Detailní instrukce v případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi vysvětlíme podrobněji. Případné nepřesnosti mohou vést ke krácení dotace. Neváhejte nás proto v tomto ohledu kdykoli kontaktovat.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu