fbpx

Největší hit roku 2020 a plánovacího období 2014-2020

Říj 6, 2020

Nejžádanějšími programy u podnikatelů vždy byly a stále jsou programy, které umožňují prostý nákup strojů a zařízení, ideálně bez dalších podmínek.

Tyto typy programů však víceméně skončily s minulým plánovacím období 2007-2013 a od r. 2014 MPO hledá cesty, jak uspokojit tuto poptávku podnikatelů a současně vyhovět pravidlům EU, případně zajistit, aby vynakládané dotace znamenaly skutečný posun, tj. vyšší tvorbu přidané hodnoty domácího průmyslu.

Jednou z cest bylo vyhlášení programu Technologie – Průmysl 4.0. Výsledkem byl poměrně složitý program, který v minulosti odradil hodně potenciálních žadatelů. Hlavní překážkou bylo rozdělní nutných investic na tzv. „výrobní“ a „nevýrobní“ technologie a jejich poměr, který byl v neprospěch výrobních technologií. A právě o ty většině podniků šlo.

Rovněž způsob hodnotících kritérií nebyl právě jednoduchý, hodně firem vykazovalo buď nízkou úroveň stávající připravenosti k investicím do automatizace a robotizace, nebo malý pokrok, kterého uvedenou investicí dosáhnou.

V r. 2019  se vše změnilo

Na základě zkušeností z prvních výzev, kde bylo podáno poměrně málo projektů, se rozhodlo MPO k razantním změnám. Bylo zrušeno členění na výrobní a nevýrobní technologie, byly nastaveny mírnější hodnotící kritéria.

Zjednodušeně řečeno, výzva umožňovala postavit projekt na nákupu výrobní technologie (stroje, zařízení apod.). Investice do nákupu robotů a automatizace, autonomní komunikace apod., nebyla nutná. Podmínkou však bylo propojení nové technologie do informačního systému firmy, například ERP nebo MES (řízení výroby), MIS apod. Pokud takový IS firma neměla, musela ho v rámci projektu pořídit, tak aby byly integrovány všechny, nebo většina podnikových činností jako je plánování, řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika apod. To jsou však podmínky, které dnes většina firem splňuje, nebo se k nim alespoň blíží.

Nová výzva v tomto programu je otevřena od 2.12.2020 do 2.3.2021 a je průběžná, tzn. bude vyhodnocována v pořadí došlých žádostí.

Stručnou charakteristiku aktuálně vyhlášeného programu najdete zde.

V rámci všech předchozích výzev v tomto programu naše společnost prokázala, že umí bohaté zkušenosti s firemním prostředím využít. Statistika úspěšnosti podaných žádostí zpracovaných v naší společnosti v tomto programu je velmi dobrá a výrazně překračuje statistiku za celou ČR.

JVM-RPICČR
Počet podaných dotačních žádostí100%100%
Počet schválených žádostí92%55%
Počet neschválených žádostí8%45%

Využívejte naše zkušenosti a prokazatelné výsledky.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu