fbpx

Finanční nástroje – odklon od přímých dotací

17.5.2024

V důsledku zvyšujícího se administrativního zatížení vlivem nárůstu počtu podaných dotačních žádostí a nedostatečných kapacit na straně poskytovatele dotace, začalo MPO hledat nové způsoby poskytování podpory podnikatelům. Dalším motivem k hledání nových účinnějších nástrojů je také postupný pokles dotačních příjmů z rozpočtu EU. 

Jako efektivnější, prospěšnější a udržitelnější forma využívání prostředků z národního rozpočtu i prostředků EU se rozhodlo MPO využívat tzv. finanční nástroje, které zcela mění u nás doposud zavedené principy – odklon od jednorázové podpory (z dlouhodobého hlediska není udržitelné), k nástrojům umožňujících návratnost vynaložených prostředků a tím i možnost opakovaného využívání.

Jedním z plánovaných instrumentů Finančních nástrojů (FN) je poskytování zvýhodněných úvěrů (půjček), s případným finančním příspěvkem. Pro současné programové období by měl tento FN představovat jednu z největších a nejvýznamnějších inovací financování podnikatelských záměrů. Od jejich využití si ministerstvo slibuje nejen výší flexibilitu poskytování podpory, ale především zjednodušení celého procesu. Dalším benefitem je rychlost získání podpory, kdy na rozdíl od tradičních dotací, kde je proces schválení velmi zdlouhavý, složitý, nejistý a prostředky jsou povětšinou vypláceny až zpětně, přes finanční nástroje mohou žadatelé získat podporu prakticky okamžitě.

První aplikaci nových FN můžeme vidět u spuštěné výzvy zaměřené na modernizaci vozového parku podnikatelů – pořízení elektrických nebo vodíkových vozidel včetně nabíjecích stanic.

Pod záštitou Národní rozvojové banky je možné získat finanční příspěvek (až 300 tis. Kč na každé vozidlo, až 400 tis. na dobíjecí stanici) a záruky až do výše 70 % jistiny úvěru, kterou je možné využít k získání zvýhodněného úvěru od leasingové společnosti či komerční banky.

Princip, jak lze nový finanční nástroj využít, je znázorněn na následujícím obrázku:

Pokud jste živnostník, malý či střední podnik nebo i velká společnost a chtěli byste využít nové finanční nástroje pro obnovu a modernizaci Vašeho vozového parku včetně infrastruktury, pak nás neváhejte kontaktovat. Žádosti bude možné podávat do 30.9.2025.

Další podobné nástroje budou následovat – například v oblasti FVe do 50 kWp.

 

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu