fbpx

Umělou inteligenci u nás již běžně využíváme.

20.2.2024

O současném fenoménu umělé inteligence (Artificial intelligence – AI) a potenciálnímu přínosu pro rozvoj společnosti (kultura, průmysl, služby…) již dnes není potřeba nikoho přesvědčovat.

Naše společnost se snaží neustále hledat cesty ke zlepšení služeb a posouvat jejich kvalitu a efektivitu. Jednou z možností je právě využití AI.

Umělá inteligence neumí všechno – jen tak nás nenahradí

Nové nástroje generativní umělé inteligence, např. nejznámější Chat GPT jsou velice užitečnými pomocníky při naší každodenní práci. Texty dotačních žádostí a podnikatelských záměrů samozřejmě stále tvoří a nadále budou tvořit naši pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. I zkušený pracovník však ocení při celodenní intenzivní práci nástroj, který mu pomůže lépe rozvinout či naformulovat myšlenku, lépe osvětlit často poměrně složitou technickou problematiku daného oboru, či naformulovat texty odborně a pojmově správně.  

Přestože je umělá inteligence velmi užitečným nástrojem, zkušenost nám ukazuje, že projektového manažera nikdy plně nenahradí. Mezi úkoly, které naši pracovníci řeší v rámci každého projektu a umělá inteligence by je nezvládla na potřebné úrovni a v daném kontextu, patří např.: 

  • podrobné nastudování problematiky konkrétního dotačního programu, včetně všech nástrah a záludností často uvedených malým písmem pod čarou,
  • naformulování nosné myšlenky a smyslu celého projektu tak, aby odpovídal cílům a podporovaným aktivitám dané výzvy,
  • vytipování potenciálních překážek projektu na základě konkrétních specifik projektového záměru zákazníka a předchozích zkušeností s obdobnými projekty,
  • hledání cest, jak se v rámci pravidel vyhnout potenciálním překážkám a komplikacím,
  • zpracování a formulace celého projektového záměru tak, aby byl úspěšný i v očích hodnotitelů,
  • zajištění a příprava všech potřebných podkladů v takové podobě a formě, aby splnily všechny byrokratické požadavky daného dotačního programu,
  • dodržování všech pravidel a požadavků, které tvoří často lidé odtržení od každodenní reality ve firmách našich zákazníků, ať už ve fázi přípravy či samotné realizace projektu,
  • pravidelná komunikace se zákazníkem a poskytovatelem dotace,
  • a mnoho dalšího.
Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu