+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Http://www.dreamstime.com/stock Photos Plastic Waste Image22497073

Uhlíková stopa v podnikatelském sektoru

Vyšší nároky společnosti a zejména pak nároky EU na pozitivní přístup k životnímu prostředí se dnes odráží snad v každé oblasti. Jedna z nich je i oblast dotačních programů. Zde jsou pro žadatele stále přísnější pravidla a pro úspěch projektu rozhodují často drobnosti. U hodnoticích kritérií se běžně setkáváme s vlivem na životní prostředí a projekty, které nejsou dostatečně „pozitivní“, můžou přijít o body v hodnocení žádosti, nebo jsou rovnou vyřazeny.

Tento článek Vám ukazuje cestu, jak je možné v četné konkurenci žadatelů, mimo dalších uvedených výhod, zvýšit své šance na získání dotace.

Co je uhlíková stopa?

Uhlíkovou stopu můžeme chápat jako indikátor vlivu lidské činnosti na životní prostředí a klimatické změny.  V podnikatelském sektoru se tedy jedná o množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů jako jsou metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky a další, které jsou uvolněné během životního cyklu výrobků, služeb či chodu firmy. Vyjádřit ji lze v ekvivalentech CO2 udává se v hmotnostních jednotkách (kg, t).

Uhlíková stopa v podnikatelském sektoru

Měření a hodnocení uhlíkové stopy Vaší firmy je klíčovým krokem na cestě k ekologicky odpovědné obchodní praxi. Účinný „carbon management“ odhalí slabá místa a ukáže, jak by Vaše organizace mohla snížit emise a ověří účinnost provedených opatření. Uhlíková stopa firmy je tedy měřítkem dopadu fungování firmy na životní prostředí a klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb.

Měří celkové emise skleníkových plynů, které odpovídají činnostem či produktům firmy a stanovuje taková opatření, která zajistí snížení spotřeby energie a surovin.

Uhlíkovou stopu je vedle úrovně podniků možné stanovit na dalších úrovních – národní, městské, individuální. V současné době ji měří a vykazují tisíce firem v zahraničí a desítky firem v ČR, zejména dceřiných firem nadnárodních společností. Stanovení uhlíkové stopy je však přínosné pro jakoukoliv firmu, které není lhostejný dopad na životní prostředí a moderní „zelený“ image

Proč stanovit uhlíkovou stopu?

Výpočet uhlíkové stopy

Je prováděn dle daných standardů dle metody GHG Protocol, normou ISO 14064 nebo PAS2050. Konkrétní postup výpočtů je nutné určit v závislosti na typu podniku a jeho ekonomické činnosti. V návaznosti na výpočet je certifikovanou firmou poskytnut oficiální certifikát, který je platný na dobu jednoho roku. Poté lze proces výpočtu a certifikace opakovat. Postup výpočtu je v souladu s
GHG Protocolem (www. ghgprotocol.org), nebo platnou normou.

Ukázka postupu výpočtu

Výsledky

Ze zjištěných výsledků vznikají opatření ke snížení uhlíkové stopy a zajištění plnění cílů snižování včetně následného monitoringu.

Jaký lze získat certifikát?

Výstupem je získaný certifikát pro celou společnost nebo konkrétního výrobku

Kdo se zabývá nastavením ve firmě?

Existují certifikované společnosti zabývající se touto problematikou. Jedná se např. o:

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz