fbpx

Dotační audit

Zdarma pro vás prověříme možnosti

Chystáte se v následujících měsících či letech realizovat jakýkoliv rozvojový projekt? Neorientujete se v dotačních programech, ale máte záměr, který chcete realizovat nebo jen chcete vědět v jakých oblastech a na jaké typy projektů lze získat dotaci? Využijte možnosti bezplatného dotačního auditu, tzn. prověření vhodnosti vašeho projektu do dotačních programů.

 • Seznámíme vás s možnostmi dotací.
 • Posoudíme reálnost vašich záměrů.
 • Doporučíme vám vhodný dotační program.
 • Seznámíme vás s nabídkou našich služeb.
 • Budeme vás pravidelně informovat o aktuálních dotačních možnostech.

Po tomto kroku může následovat uzavření příkazní smlouvy na služby spojené se zpracováním dotační žádosti a následného servisu po schválení žádosti.

Výběrové řízení

Máte projektový záměr a vhodný dotační titul má vyhlášenou výzvu? Zpracujeme a podáme kompletní žádost o dotaci a předložíme ji poskytovateli dotace.

Zhotovíme a podáme:

 • Žádost o podporu ve všech fázích.
 • Povinné přílohy žádosti – studii proveditelnosti/projektový záměr, marketingovou analýzu, finanční realizovatelnost projektu, ekonomické propočty, dotazníková šetření a další.
 • Nepovinné přílohy – žádost o dotaci se vždy snažíme doplnit o přílohy, které napomohou hodnotitelům při rozhodnutí tak, aby byl váš záměr podpořen.
 • Zkompletovanou žádost za vás podáme poskytovateli dotace a předáme vám potvrzení.

Dejte přednost kvalitě a spolupracujte s námi. Získáte jistotu, že vaše žádost bude včas a kompletně podána. Úspěšnost námi zpracovaných žádostí je nad 91 %.

Výběrová řízení

Zpracujeme pro vás výběrová řízení dle pravidel poskytovatele dotace jednotlivých operačních programů.

Realizujete projekt a podmínky programu vám stanovují realizovat výběrové řízení na dodavatele?

 • Vytvoříme potřebnou dokumentaci k řádnému realizování výběrového řízení.
 • Naši pracovníci se budou účastnit zasedání hodnotící komise.
 • Provedeme vyhodnocení výběrového řízení.
 • Zpracujeme zprávu z výběrového řízení.

V případě, že z podmínek vašeho projektu vyplývá povinnost realizovat výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách, nabízíme také zpracování tohoto typu výběrového řízení.

Špatně realizované výběrové řízení bývá jedním z nejčastějších důvodů nepřidělení dotace. Přenechejte výběrová řízení na nás, garantujeme vám jejich správnost.

Dotační management

Máte schválený projekt a potřebujete ho realizovat dle pravidel daného programu?

Zajistíme vám dotační management (After care službu), která zahrnuje:

 • Dohled nad schvalovacím procesem, komunikace s vyhlašovatelem, informování zákazníka o jeho povinnostech a právech.
 • Konzultace k podkladům pro Smlouvu o dotaci (Podmínky, Rozhodnutí).
 • Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
 • Konzultace žádostí o změnu Smlouvy o dotaci.
 • Konzultace k publicitě projektu.
 • Konzultace k zaúčtování nákladů projektu.
 • Konzultace a příprava výběrových řízení.
 • Konzultace a příprava podkladů pro kontroly, účast našeho pracovníka při kontrole.

Pokud jste si dotační projekt administrovali ve vlastní režii a chcete mít jistotu jeho formální správnosti, můžeme pro vás zrealizovat kontrolu dotační dokumentace a připravit vás tak na případné kontroly.

Jsme připraveni vést komunikaci s poskytovatelem dotace a hájit vaše zájmy.

Kontakt

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

JVM - RPIC, spol. s r.o.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

IČ: 469 614 29

DIČ: CZ46961429

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

Napište nám

8 + 13 =

O nás

Od svého vzniku se věnuje organizačnímu a ekonomickému poradenství, na které navazuje specializovaná činnost dotačního poradenství. Geograficky společnost zaměřuje svoji působnost na oblast Moravy s důrazem na zákazníky ve Zlínském kraji.

Za dobu svého působení společnost a její pracovníci dosáhli celou řadu úspěchů. Namátkově jmenujme alespoň oficiální spolupráci s ČMZRB, a.s., působení v síti Regionálních poradenských a informačních center (RPIC), akreditované členství v Asociaci pro poradenství, certifikace pracovních postupů dle ISO 9001 (ITI TUV), ocenění „Nejlepší RPIC v ČR“, certifikace pracovníků v rámci Národního registru poradců, získání statutu Partner banky UniCredit Bank, apod.

Pracovníci společnosti od jejího vzniku procházejí trvalým vzdělávacím procesem za účasti domácích ale i zahraničních specialistů. Mezi významné poskytovatele vzdělávacích programů a studijních pobytů patří například Foreas Aiseanna Saothair (Ireland), Durham University Business School (England), Odborná stáž na Hackney Business Venture London (England), Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH – DGM (Germany).

Díky své dlouholeté historii disponuje mnoho let vytvářeným a trvale rozvíjeným know-how pro uspokojování potřeb zákazníků v oblastech, na které se specializujeme. Dlouhodobě působíme v oblasti dotací, což je umožněno nejen nabízením kvalitních služeb, ale také navazováním slušných a poctivých vztahů se zákazníky. V tomto ohledu je naše dlouholetá působnost vážným závazkem a nejvyšší mírou jistot našich zákazníků.

Ing. Jiří Kučera, jednatel společnosti

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu