fbpx

Když je dodavatel i dotačním poradcem.

(Ne vždy je volba řešení „VŠE NA KLÍČ“ tou správnou cestou)

13.4.2022

I když je vidina partnera, který nabízí vše na klíč v jednom balíčku (tj. kromě přípravy projektu a dodávky technologie zajistí rovnou také vyřízení dotace) lákává, ne vždy jde, jak ukazují zkušenosti, o správnou volbu.

Jaká jsou hlavní rizika řešení na klíč, a proč raději volit samostatné partnery pro realizaci projektu a vyřízení dotace?

  • Třetí objektivní strana – při komplexním řešení jedním subjektem chybí třetí objektivní strana, která bude v případě dotační žádosti a realizace dotačního projektu hájit zájmy žadatele o dotaci.
  • Svobodný výběr dodavatele – pokud dodavatel vyřizuje dotaci pro žadatele, dostává se do střetu zájmů (např. při výběrovém řízení na dodavatele) a žadatel se dostává do situace, kdy je odkázán na technické řešení, které vůbec nemusí být nejlepší na trhu a v průběhu realizace (může nastat i do dvou let po podání žádosti o dotaci) si nemůže svobodně vybrat dodavatele, a to ani po stránce technického řešení ani po stránce cenové v době realizace.
  • Nereálné sliby v dotační žádosti – hlavním motivem dodavatele je především prodat svůj produkt, tj. nezajímá se detailně o dotační podmínky, naopak je motivován nastavit sliby v dotační žádosti ve svůj prospěch (s cílem dosáhnout maximum bodů při hodnocení), protože ví, že plnit je bude žadatel, ne dodavatel.
  • Nedodržení slíbených parametrů dodávky – realizace dodávky a její parametry je potřeba dodržet, tak jak byly nastaveny v rámci schválené žádosti o dotaci. Když dodavatel z různých důvodů tyto parametry nedodrží (a žadatel o dotaci nemá nikoho, kdo by mu dodávku z tohoto pohledu pohlídal), může dojít ke krácení, nebo odejmutí dotace.
  • Dodržení podmínek poskytnutí dotace – dotace se řídí mnoha pravidly, a to po celou dobu realizace i udržitelnosti (3-5 let dle typu programu). Bez hlubší znalosti těchto pravidel a související praxe lze snadno něco opomenout, nebo se obtížně hledají cesty, jak vyřešit situace, které přináší podnikatelský život. Dotační projekty přináší celou řadu úskalí, nedodržení pravidel může v lepším případě znamenat krácení dotace, v horším případě pak úplné odebrání dotace.
  • Jistota partnerství v dotačním poradenství – při realizaci dodávky se může stát, že s dodavatelem řešení nebudete spokojeni. Pak je zde riziko, že po skončení realizace projektu budete bez partnera, který Vám zajistí kompletní dotační management – realizací projektu z dotačního hlediska ještě projekt nekončí (udržitelnost projektu je 3-5 let od vyplacení dotace – je potřeba mít jistotu, že po celou dobu bude mít žadatel na své straně spolehlivého partnera).

Poslední dobou se objevuje stále více dodavatelských/realizačních firem, které se podnikatele snaží různými způsoby přesvědčit, aby kupovali právě od nich.

Jedním z argumentů může být právě to, že s realizací projektu (díla, dodávky stroje…) současně obstarají i vyřízení dotace (vše na klíč).

Dalším argumentem může být i nižší cena za zpracování dotační žádosti, než jsou ceny specializovaných poradenských společností. Zde pozor na to, že „výhodnou cenu“ za zpracování žádosti si tito dodavatelé kompenzují v ceně za dílo (případně za vícepráce apod.) v rámci svého střetu zájmů při výběru dodavatele.

Typickým příkladem tohoto postupu byly například dotace na školení, které nakonec končily tím, že firmy byly školeny v oblastech, které nechtěly a nepotřebovaly a v množství, že nezbýval čas na práci. Situace se však objevuje i u dodávek strojů, FVE apod.

Proto by měl žadatel o dotaci, než bude souhlasit s „komplexní dodávkou „na klíč“ včetně vyřízení dotace“, pečlivě zvážit uvedená rizika.

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu