fbpx

ZPRAVODAJ

Dotační aktualita 2/2022

…partner, který pomáhá (již od r.1992).

OBSAH

Dotace na FVE „jedou“ naplno a nekončí

Skupina programů výzkumu a vývoje – není třeba se bát a dávají zajímavé možnosti (příklady)

Dotace spuštěné a před spuštěním – podívejte se na přehled

Vážení podnikatelé,
zaručených informací o nových dotacích chodí hodně, při bližším pohledu se však stále „recyklují“ informace z 11/2021. Situaci pečlivě sledujeme a těm z Vás, kterým jsme slíbili pohlídat vhodnou příležitost na diskutované potřeby ve Vašich firmách, samozřejmě dáme včas vědět.

Dnešní aktuality proto věnujeme spíše zajímavostem, které pro Vás mohou být užitečné. Nechte se inspirovat.

Pokud máte v této turbulentní době vydefinované alespoň základní rozvojové záměry (život se nezastavil), nabízím diskuzi nad tím, jak je podpořit z dotací (zasadit je do kontextu) a hlídání Vaší vhodné příležitosti. Samozřejmostí je potom i včasná širší příprava záměru do dotačního kontextu, tak jak je zmíněno v jednom z příspěvků. Dobrou kávu vždycky ocením -:). 

Jiří Kučera

Dotace na FVE „jedou“ naplno a nekončí  

Původně pod heslem „green deal“, nyní pod heslem „nezávislost na zemním plynu z Ruska“, jedou naplno dotace na budování FVE ve firmách, a ještě v letošním roce se připravují další dotační možnosti na budování FVE (ale i na malé vodní elektrárny a další alternativní zdroje energií).

Boom budování FVE ve firmách je obrovský, zdá se však, že transformace směrem k FVE narazí na kapacitní možnosti realizačních firem a současně na dostupnost a cenu komponentů (panely, střídače, baterie…) a cenu materiálů na nosné konstrukce, často hliníkové. Jak dramatický bude tento náraz se uvidí na podzim letošního roku, kdy je plánována realizace většiny nyní podávaných žádostí.

Naše společnost zpracovala v rámci výzev na podporu FVE, vyhlašovaných z nových programů (Národní fond obnovy a Modernizační fond) již celkem 51 projektů. Zajímavostí je určitě průměrná velikost FVE cca 87 kWp s průměrnou výší dotace cca 800 tis.Kč a rozpočtem projektu 2,28 mil.Kč. Rozpětí projektů je však značné od 20 kWp do 5 MWp.

Na celostátní úrovni průměrná velikost dotace dosahuje cca 1,700 mil. Kč a celkový rozpočet průměrného projektu cca 4,5 mil.Kč.

Tento stav plně odráží naše zaměření na výrobní malé a střední podniky, kde hraje roli především omezení velikosti střech.

Pozor na dodávky včetně dotací „na klíč“ v případě FVE – více zde

Ne všichni však zvládli přípravu podkladů pro dotační žádost do běžících programů, případně připravují další etapy budování FVE. Některé podniky teprve zvažují tyto investice.

Všichni tito zájemci mají potom možnost využít ještě následující plánované programy:

Modernizační fond Vyhlášení cca 6/2022 Možnost instalace i na zemi
OP TAK – Úspory energií Vyhlášení cca 5/2022 V rámci dalších opatření na úspory energií, FVE pouze na střechách a přístřešcích
Národní plán obnovy

Vyhlášení cca 10/2022

(stávající výzva běží do 30.6.2022 a je možné podávat žádostipodrobnosti zde)

Možnost instalace na střechách a přístřešcích

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

Skupina programů VV – příležitosti jsou obrovské

Výzkumně-vývojové dotační projekty jsou pro každou firmu zajímavé, skýtají mnoho možností, je však náročnější je získat a realizovat (na druhou stranu doba „dotací na nákup CNC“ se již nevrátí). Dotační poradenství se v těchto případech stává jen menší částí komplexnějšího přístupu s dopady jak na úspěšnost získání dotace, tak samotnou realizaci projektu.

Nabízíme v této situaci naši pomoc a podporu – jsme partner, který má blízko k technice a průmyslovým oborům, má kolem sebe vybudovanou potřebnou odbornou infrastrukturu (více na www.centrumavpi.cz), vyzná se v problematice dotací a je čitelný a stabilní již od r. 1992. Umíme víc než běžní dotační poradci.

Zkoumáte, vyvíjíte, zlepšujete své produkty?

Program APLIKACE / TREND

Neinvestiční – programy, které dotují náklady na mzdy, materiál, nákup potřebných služeb, odpisy a režie, které jsou vynaloženy při vývoji nových výrobků, strojů, zařízení, materiálů, technologických postupů a SW. V rámci vývoje mohou vzniknout i prototypová zařízení – stroje, linky… Dotace na provozní náklady 45-65%.

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podívejte se na příklad z naší praxe:

Cíl firmy  – pokrýt náklady na vývoj nového výrobku – třídící drapák a tím rozšířit výrobní sortiment. Problematická východiska projektu  – malá firma bez klasického výzkumně vývojového zázemí, problematika k řešení spíše vývojová než výzkumná.

Navrhli jsme možné řešení – vydefinovali jsme oblasti s charakterem výzkumu, byly navrženy možné druhotné efekty – využití výsledků řešení u dalších výrobků firmy, možnost sestavení zkušebního zařízení s využitím po ukončení projektu. Podíleli jsme se na návrhu realizačního týmu, etap řešení, rozpočtu, subdodávek, integrace provozních nákladů firmy do projektu apod.

Výsledek – firma realizuje projekt s přínosem a přesahem daleko za období trvání projektu.

 

Potřebujete nakoupit stroje, udělat stavební úpravy?

Program INOVACE

Investiční – podporuje zavedení nových, inovativních výrobků nebo technologických postupů do výroby. Dotovány jsou potřebné budovy a stroje, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace výrobků. Dotace 30-50%.

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podívejte se na příklad z naší praxe:

Cíl firmy – pořídit nový stroj pro tisk etiket a provést související stavební úpravy. Hodnota investice cca 45 mil.Kč. Problematická východiska projektu – v rámci výroby etiket je obtížné najít inovaci vyššího řádu – chybí vlastní produkt, jde o službu.

Navrhli jsme možnost řešení –  Etiketa s inovativním bezpečnostním ochranným prvkem. Po vydefinování cílů projektu byl pod našim vedením navržen a dohodnut transfer know-how z VŠ, sestaveny odborné zprávy a funkční vzorek výrobku.

Vzhledem k nastavené spolupráci s VŠ bylo možno vydefinovat i potřebné závěry týkající se řádu inovace potřebné technologie pro zahájení výroby.

Potřebujete vybavit vývojové pracoviště, stavební úpravy?

Program POTENCIÁL

Investiční – podporuje budování vývojových pracovišť – dotovány jsou výstavba nebo rekonstrukce objektů, stroje a přístroje potřebné pro vybavení vývojového pracoviště (například laboratorní přístroje, měřidla, výrobní stroje pro vývojové práce…). Dotace 30-50%.

JVM-RPIC úspěšné dotace

Podívejte se na příklad z naší praxe:

Cíl firmy zabývající se vývojem a konstrukcí strojů – získat dotace na vybavení pracoviště vývoje, odbourat drahé a málo operativní subdodávky. Pořizovat přístroje, které nevytvářejí hlavní přidanou hodnotu výrobního procesu, si firma bez dotace nemohla vzhledem k drahé pořizovací ceně dovolit.

Navrhli jsme řešení – na základě výrobních a vývojových procesů a definovaných potřeb jsme pomohli navrhnout soubor technologie a měřících přístrojů, které lze do projektu zahrnout. Vzhledem k příležitosti, byla do projektu zahrnuta i rekonstrukce části prostor a provedení stavebních úprav nutných k instalaci vysoce přesných měřících přístrojů a další pořizované technologie.

Výsledek – z dotačního programu firma pořídila potřebné technologie, mezi kterými byly například brusky na plocho a na kulato, souřadnicový měřící stroj, multisenzorový 3D měřící přístroj, CNC soustruh.

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

Dotace spuštěné a před spuštěním – podívejte se na přehled   

Vyhlášení dotačních programů z nového období se sice stále oddaluje, na druhé straně se objevuje více informací a snad i zpřesňují termíny možného vyhlášení.

Vedle toho jsou již některé programy i spuštěny a je možno je čerpat. Podívejte se níže, na stav a možnosti, které jsou aktuálně dostupné, případně v blízké době budou a je možné se na ně připravit.

Zjednodušeně lze konstatovat, že programy Fondu obnovy jsou spuštěny, případně do cca 1 měsíce budou, programy OPTAK se budou spouštět postupně od cca 06/2022.

 

Dotace na ICT (SW, HW, digitalizace, robotizace) - PŘED SPUŠTĚNÍM

 

Digitální transformace podniků (ICT v podnicích)
Předmět podpory Pořízení SW a související výdaje (HW, cloudové služby, SW licence…).
Příjemci podpory

Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti (MSP cca 2/3 alokace), včetně místa realizace v Praze. Dotace 20 – 60% podle velikosti podniku.

Co lze pořídit

Nákup nevýrobních technologií (nejsou tedy podporované stroje a výrobní systémy), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory, systémy s umělou inteligencí (AI), s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci apod.

Logistické a skladové technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek apod.

Vnitropodniková konektivita uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).

Kybernetická bezpečnost – systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.

Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Termín vyhlášení výzvy 05 / 2022
Příjem žádostí od 06 / 2022

Dotace na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin ve výrobě

 

Cirkulární řešení v podnicích (využití odpadů)
Předmět podpory Pořízení technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (pouze vlastní odpad).
Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
Co lze pořídit

Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.

Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další).

Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.

Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.

Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace uplatňujících remanufacturing.

Termín vyhlášení výzvy 5/2022
Příjem žádostí 6/2022

 

 

Dotace na úsporu vody v průmyslu (vyhlášeno)

 

Úspora vody v průmyslu
Předmět podpory Optimalizace spotřeby vody, recyklace vody, snížení ztrát vody, využívání dešťové a odpadní vody apod.
Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
Co lze pořídit
  1. Úspora vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok
  2. Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
  3. Úspora spotřeby vody snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
  4. Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
  5. Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku
  6. Lze pořídit – Stroje a zařízení vč. HW, SW, Inženýrské sítě (ne přivedení sítí), Inženýrská činnost (max. 5% z rozpočtu), Stavby (nezbytně nutné pro realizaci)
Příjem žádostí Vyhlášeno 12.5. 2022
Ukončení příjmu žádostí Vyhlášeno 30.9.2022

 

 

Dotace na vývoj nových výrobků, strojů, materiálu, SW - provozní náklady (vyhlášeno)

Podpora výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů a technologických postupů
Předmět podpory Výzkum a vývoj nových výrobků, strojů, zařízení, materiálů, technologických postupů, SW, apod. 
Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
Co lze pořídit Dotovány jsou mzdy, nakupované služby – měření, testování, výpočty…, materiál včetně sestavení prototypu nebo zkušební linky, poradenství, odpisy, nákup duševního vlastnictví, režie apod. Program je neinvestiční.
Termín vyhlášení výzvy Vyhlášeno, výzvy do 16.6.2022 
Příjem žádostí Vyhlášeno, výzvy do 16.6.2022

 

Dotace na FVE elektrárny (vyhlášeno)

Podpora FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp 
Předmět podpory Podpora FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Součástí investice může být i bateriový systém. 
Příjemci podpory Malé, střední i velké firmy bez omezení velikosti.
Co lze pořídit

Investiční náklady na instalaci FVE a na bateriové systémy (fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, vedlejší rozpočtové náklady).

Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny).

Inženýrská činnost ve výstavbě.

Termín vyhlášení výzvy Vyhlášeno, výzvy do 30.6.2022 
Příjem žádostí Vyhlášeno, výzvy do 30.6.2022

 

Dotace na úspory energie (zateplení, stroje, kotle, FVE...)

Podpora úspor energií v podnicích
Podávání žádostí cca od 07/2022

Program je zaměřen na investice vedoucí ke snížení energetické náročnosti podniků.

Způsobilé výdaje – zateplení, výměna oken, vrat, vzduchotechnika s rekuperací, rozvody elektřiny, plynu a tepla, stlačeného vzduchu, rekonstrukce stávajícího zařízení na výrobu energie (kotle), využití odpadní energie, výměna strojů, kompresory, LED osvětlení, instalace OZE (biomasa, FV, tepelná čerpadla), akumulace, kogenerační jednotky….

Dotace – malý podnik 50%, střední 40% velký 30% ze způsobilých výdajů.

Malé, střední i velké podniky.

S programem máme dlouholeté zkušenosti, zajistíme odborné posouzení technické stránky ve vazbě na dotace, energetický posudek a kompletní dotační poradenství od žádosti, přes výběrová řízení až po poslední monitorovací zprávu.

 

Dotace pořízení strojů a související stavební úpravy

Podpora zavádění inovovaných výrobků nebo technologických postupů
Podávání žádostí cca 07/2022

Program je zaměřen na pořízení strojů a budov potřebných k zahájení výroby inovovaných výrobků nebo zavedení inovovaných výrobních procesů do výroby.

Způsobilé výdaje – pořízení strojů, budov (do 20% ceny technologie), SW, nákup licencí, patentů apod…,  související s investičním projektem na zahájením nové výroby, nebo zavedením nových technologických postupů. Investiční projekt musí vycházet z předchozích ukončených výzkumně-vývojových (VV) aktivit:

  • výsledky vlastní VV činnosti firmy (tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy funkčním prototypem/vzorkem), nemusí být chráněna právy průmyslového vlastnictví,
  • výsledky VV získané transferem technologie (pokud pocházejí od VŠ a VÚ, nemusí být chráněna právy průmyslového vlastnictví, pokud od jiných podniků, musí se jednat o patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory – nákup práva průmyslového vlastnictví či nákup licence).

V praxi často vycházíme z vlastní VV činnosti firmy – víc informací sdělí naši pracovníci.

Dotace – malý podnik 50%, střední 40% velký 30% ze způsobilých výdajů.

Malé, střední i velké podniky.

 

Další dotace - pravděpodobně ve 2. pololetí 2022

Další dotace se kterými se počítá až ve II. pol. r. 2022
Vývoj SW  3.Q 2022
Digitální podnik (nákup SW, HW, logistika) 3.Q 2022
Technologie 4.0  (nákup strojů, SW, HW, robotizace) 3.Q 2022
Spolupráce škol a firem 4.Q 2022
Marketing (podpora účasti na veletrzích, i on-line) 3.Q 2022
Nemovitosti (brownfield) 3.Q 2022

 

Váš kontakt pro rychlé dotazy – stačí jeden „klik“

Nejsme úřad, jsme pružní, neformální a aktivní.

Co potřebujete se dozvíte okamžitě.

Stačí jeden „klik“ a nemusíte na nic myslet, nic číst.

JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel.: 577 210 729, e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz, www.jvmrpic.cz

Obchodní manažer / manažerka
pracovní pozice vhodná i pro absolventy
Rosteme a potřebujeme posilu