+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Máte projektový záměr a vhodný dotační titul má vyhlášenou výzvu? Zpracujeme a podáme kompletní žádost o dotaci a předložíme ji poskytovateli dotace.

Zhotovíme a podáme:

  • Žádost o podporu ve všech fázích.
  • Povinné přílohy žádosti – studii proveditelnosti/projektový záměr, marketingovou analýzu, finanční realizovatelnost projektu, ekonomické propočty, dotazníková šetření a další povinné přílohy.
  • Nepovinné přílohy – žádost o dotaci se vždy snažíme doplnit o přílohy, které napomohou hodnotitelům při rozhodnutí tak, aby byl váš záměr podpořen.
  • Zkompletovanou žádost za vás podáme poskytovateli dotace a předáme vám potvrzení.

Dejte přednost kvalitě a spolupracujte s námi. Získáte kompletní služby a vaše žádost bude včas a kompletně podána. Úspěšnost námi zpracovaných žádostí je nad 91 %.

Následným krokem pak bude realizace výběrového řízení na dodavatele předmětu projektu (dodávky technologií, služeb či realizaci stavebních prací).

Co o našich službách říkají klienti?

Setkali jsme se ze strany společnosti  JVM-RPIC, spol. s r. o. s vysokým stupněm profesionality a odpovědnosti. Velmi jsme si rovněž  cenili rychlého řešení operativních záležitostí během projektu. Můžeme potvrdit bohaté zkušenosti zaměstnanců jmenované společnosti jak v dotačních programech, metodách projektového řízení, tak i v individuálním přístupu

Mesit

… Pracovní vztahy byly a stále jsou korektní a férové. Oceňuji, že nemusím studovat rozsáhlé příručky poskytovatele dotace; tyto starosti rád přenechám specialistům. Spolupráci s JVM – RPIC, spol. s r.o. na dotačních projektech doporučuji…

Stimzet

… Toto mé očekávání projektový manažer společnosti JVM – RPIC, spol. s r.o. jednoznačně splnil. Začlenil se do projektového týmu, konzultoval s poskytovatelem dotace nastalé změny v projektu, účastnil se kontrol, které byly zrealizovány poskytovatelem dotace. Průběžně mne informoval o vývoji dotační žádosti a následné agendy…

Manag

… Přístup pracovníků společnosti JVM – RPIC, spol. s r.o. hodnotíme pozitivně – z naší strany byly dodány pouze technické parametry plánovaných pořizovaných technologií a zbylou část dotační žádosti nám společnost zpracovala ve formě návrhu, který byl následně připomínkován …

Cebes

Máte dotaz k našim službám či nabídce? Napište nám. Odpovíme co nejdříve a rádi vyjdeme vstříc vašim požadavkům.

Jméno a příjmení

Vaše emailová adresa pro odpověď

Váš dotaz

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz