+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
931543 23712902

Vyřídit si dotaci sám nebo využít služeb poradenské firmy?

Jednou z věcí, kterou je nutné zvážit, ještě než se rozhodnete podat žádost o dotaci, je odpověď na otázku: Vyřídit si dotaci sám nebo využít služeb poradenské firmy? Toto rozhodnutí nemusí být pro řadu potencionálních žadatelů o peníze z fondů Evropské unie vždy snadné už proto, že dotací a jiných podpor existuje dnes celá řada a mezi náročností jejich vyřízení a administrací panují rozdíly. Je však důležité si uvědomit, že celý proces je obecně záležitostí náročnou (časově i finančně) a zodpovědnou vyžadující praktické zkušenosti.

Při rozhodování, zda využít vlastní lidské zdroje, nebo služby externího poradce, je nutné zvážit nejenom vaše zkušenosti, ale také časové možnosti vzhledem k náročnosti zpracovávané žádosti. Je potřeba si současně uvědomit, že získání prostředků na realizaci vašeho projektového záměru není vrcholem vašich projektových aktivit, ale v podmínkách čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů se začíná rozbíhat neméně náročný a zdlouhavý proces dotačního managementu (výběrová řízení, zajištění příloh před podpisem smlouvy, administrace a kontrola využití schválené dotace apod.). Pro názornost uvádím tabulku s přehledem časové náročnosti na zpracování projektové žádosti, která vychází ze zkušeností z minulých programovacích období.

dotace-casova-narocnost[1] 

Kvalitní poradenská firma je dnes schopna řídit celý proces projektového cyklu za vás – tedy za podmínek určité míry vaší spolupráce. To znamená, že identifikuje vhodnou dotaci pro váš záměr, tak aby odpovídal povaze zvolené dotace, případně navrhne, jak záměr přizpůsobit kritériím příslušného programu/výzvy, což může zvýšit vaše šance na získání dotace (dotační audit). Dále pro vás kompletně zpracuje projektovou žádost včetně příloh, pomůže se studií proveditelnosti, časovým harmonogramem (etapizací projektu) i ekonomickou stránkou projektu. Poradenská firma se také snáze orientuje a může vás tak lépe zastupovat v komunikaci s poskytovatelem dotace. V neposlední řadě vám pomůže si získanou dotaci „udržet“.

Je tedy namístě položit si otázku, zda tyto činnosti nepřenechat zkušeným odborníkům a raději soustředit takto získaný čas a úsilí na jiné aktivity, např. na vlastní projektové řízení, své podnikání nebo na odpočinek.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz