+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Založení Master účtu

Založení master účtu

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé o dotace vyplňovat formuláře, předkládat žádosti o dotace a dodávat potřebné přílohy elektronickou formou, a to prostřednictvím hlavního…

Jak Na Změnové řízení V Aplikaci EAccount?

Jak na změnové řízení v aplikaci eAccount?

Může se stát, že chce žadatel provádět změny v již odeslané Registrační či Plné žádosti. To lze provést pouze v rámci tzv. změnového řízení. Nastává otázka: Jak na změnové řízení v aplikaci eAccount? Požadované změny v rámci změnového řízení jsou…

Žádost O Platbu

Žádost o platbu

Článek se zabývá Žádostí o platbu (dále „ŽoPl“), kterou žadatel podává v elektronické aplikaci eAccount po ukončení projektu. To znamená, že platby jsou prováděny zpětně (ex-post) za již vynaložené prostředky, které jsou doložené odpovídajícími doklady. Termín pro podání ŽoPl je…

Monitoring Projektu

Monitoring projektu

Získáním dotace povinnosti žadatele nekončí. Po podpisu Podmínek poskytnutí dotace a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí žadatel předkládat monitorovací zprávy, které slouží k průběžnému zjišťování pokroku v realizaci projektu. Monitoring projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení.…

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz