+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Jak získat přístup k čerpané podpoře v režimu de minimis?

V červnu 2018, za účelem zvýšení ochrany osobních údajů, došlo k omezení přístupu k informacím o příjemcích podpor de minimis. Od tohoto okamžiku jsou informace o čerpání podpor de minimis přístupné pouze konkrétnímu příjemci, tzn, že každý subjekt může získat údaje…

Aktualizace Pravidel Pro Výběr Dodavatelů V Rámci OP PIK

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP PIK

Není tomu ani půl roku, co byla Pravidla pro výběr dodavatelů pozměněna, když vešel v platnost nový Zákon o zadávání veřejných zakázek a je tu další aktualizace. Nová verze Pravidel nabyla účinnosti dne 2. května 2017. Jak již bývá bohužel poslední…

Jak Nežádat O Dotace … Aneb Proč Firmy O Dotace Nežádají?

Jak nežádat o dotace … aneb proč firmy o dotace nežádají?

Dlouhodobě patříme k zemím, které dotace EU čerpají nejpomaleji. Rok 2013 byl dokonce tak tragický, že jsme byli úplně poslední v čerpání dotací ze všech zemí EU, které dotace mohou čerpat. Proč se to ale děje a nejsme schopni čerpat peníze,…

Hodnotící Kritéria Ve Výběrových řízeních

Hodnotící kritéria ve výběrových řízeních

Při tvorbě zadávací dokumentace na výběrové řízení ať už podle pravidel API (Agentura pro podnikání a inovace vzniklá odštěpením od Czechinvestu) v rámci OP PIK, nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je mimo správného a úplného…

Elektronický Podpis Ve WINDOWS 10

Elektronický podpis ve WINDOWS 10

V období, kdy vznikl systém eAccount pro administraci žádostí o dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, nebo následný systém IS KP14+ pro administraci žádostí v rámci nového programového období 2014 - 2020, jen málokdo tušil, že se chystá vydání nového…

Jak Získat Dotaci?

Jak získat dotaci?

Pro období 2014–2020 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno téměř 24 miliard eur (tj. cca 666 miliard korun). Mezi často kladené otázky se řadí: Jak získat dotaci? Jak správně postupovat pro získání dotace z tohoto balíku peněz? Nápad…

Struktura žádosti O Podporu Z Evropských Fondů

Struktura žádosti o podporu z evropských fondů

Žádat o podporu z fondů EU je možné na základě výzev, které bývají zpravidla uveřejněné na internetových stránkách poskytovatele dotace resp. implementační agentury, popřípadě v médiích. Struktura žádosti o podporu z evropských fondů je velmi důležitá a nelze ji brát…

Založení Master účtu

Založení master účtu

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé o dotace vyplňovat formuláře, předkládat žádosti o dotace a dodávat potřebné přílohy elektronickou formou, a to prostřednictvím hlavního…

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz