+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Dreamstime 3176720

Program EXPANZE – bezúročný úvěr a příspěvek na úroky z komerčního úvěru

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byla vyhlášena I. výzva v programu podpory EXPANZE s alokací 2,2 mld. korun. Program podpory je vyhlášen ve spolupráci MPO a ČMRZB (Českomoravská záruční a rozvojová banka) pro podporu malých a středních podniků formou bezúročného úvěru či finančního příspěvku na úhradu úroků u komerčního úvěru. O příspěvky je možné žádat od 1.6.2017 do 31.3.2019.

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity na území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Program Expanze je realizován pouze formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude jednat o bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.

Základní podmínky výzvy:

 • Výše bezúročného úvěru: 2 – 45 mil. Kč, max. však 45 % způsobilých výdajů projektu
 • Doba splatnosti: až 7 let
 • Čerpání úvěru: až 2 roky
 • Odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze.

Finanční příspěvek: u projektů ve zvýhodněných regionech (více informací Vám poskytnou naši pracovníci) je možné poskytnout i finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB použitého ke spolufinancování projektu, a to po dobu 4 let od uzavření smlouvy o podpoře, příspěvek činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 700 tis. Kč

Kombinace podpor: Alespoň 25 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno formou neobsahující žádnou veřejnou podporu

Způsobilé výdaje projektu

 • Pořízení nových strojů a zařízení
 • Pořízení a rekonstrukce staveb
 • Pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • DPH a daň z nabytí nemovitých věcí
 • Náklady na pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných) jsou způsobilým výdajem do výše 40 % předpokládané výše způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru uvedených v žádosti o podporu
 • Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru zejména nejsou výdaje na:
  • splacení dříve poskytnutého úvěru
  • pořízení pozemku bez staveb
  • nákup použitých strojů a zařízení

Ostatní podmínky

Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti (více informací Vám poskytnou naši pracovníci).

Realizací projektu musí dojít ke zvýšení tržeb alespoň o 5 % oproti účetnímu období bezprostředně před podáním žádosti o podporu, a to v kterémkoliv ze tří bezprostředně následujících uzavřených účetních období po účetním období, ve které došlo k ukončení realizace projektu.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz