+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
911950 24418120

Podle čeho vybírat poradenskou agenturu

Pokud jste se rozhodli o podporu požádat ve spolupráci s externí poradenskou firmou, nabízíme zde hned několik užitečných rad a doporučení, podle čeho vybírat poradenskou agenturu.

Vybírejte pečlivě  

V současné době existuje na trhu celá řada poradenských firem, které se dotačním poradenstvím zabývají. Indicií, jak poznat kvalitní poradenskou firmu, je informovat se ohledně jejich zkušeností- tzn., jak dlouho se již na trhu pohybuje, kolik žádostí již zpracovala a hlavně s jakou úspěšností. Samozřejmě, že další možností je doporučení od podnikatele, který již v minulosti o dotaci úspěšně žádal.

Doporučení

  1. Nechte si uvést reference.
  2. Náhodně si některé ověřte.
  3. Ověřte si také, zda se poradenská firma orientuje na některou oblast podnikání nebo region.
  4. Jako správná volba se může jevit také spolupráce s poradenskou firmou, která Vám byla doporučená bankou. Ta většinou kvalitu agentury prověřila již za Vás.

Neřiďte se pouze cenou  

Služby poradenské firmy Vás budou samozřejmě něco stát a budou pro Vás znamenat výdaje, které v případě neschválení žádosti budete muset oželet. Ovšem již při samotném rozhodování máte do jisté míry možnost toto riziko diverzifikovat v případě, že se při výběru agentury nebudete řídit pouze cenou, ale zohledníte hlavně to, co je Vám za tuto cenu nabídnuto.  

Doporučení

  1. Zohledněte komplexnost nabízených služeb.
  2. Zohledněte kvalitu nabízených služeb – reference, úspěšnost schválených žádostí.
  3. Zohledněte délku a množství zkušeností s podobným typem projektů.
  4. Zejména v případě náročnějších projektů byste měli volit mezi většími agenturami, které disponují týmem alespoň čtyř pracovníků.
  5. V neposlední řadě zohledněte přístup agentury k Vám.

Služby nejsou zadarmo

Je nutno počítat s tím, že služby poradenské firmy nejsou zadarmo. První kontakt se zákazníkem a provedení tzv. dotačního auditu, tzn. nasměrování Vašeho podnikatelského záměru do správného dotačního titulu a prověření šancí na jeho úspěch, nabízejí seriózní poradenské firmy zdarma. Cena za služby se většinou skládá z částky za zpracování žádosti a následné provize, která je vyplácena pouze v případě, že Vám příslušný poskytovatel dotace oficiálně potvrdil, že Váš projekt byl doporučen k financování z veřejných prostředků. Výše provize je většinou odvislá od objemu dotace, která Vám byla „přislíbena“. Je však nutné si uvědomit, že v provizi jsou obsaženy služby dotačního managementu (dohled nad schvalovacím procesem, konzultace k výběrovým řízením, žádosti o platbu, monitorovacím zprávám, apod.), které Vám zajistí si schválenou dotaci udržet.

Doporučení

Poradenská firma Vás (za úplatu) provede celým cyklem projektové žádosti od „A až do Z“ a ponese riziko spojené s formální správností žádosti. Ovšem je potřeba si uvědomit, že i externí poradci za Vás nevyřeší úplně všechno. Jde tedy o vzájemnou součinnost mezi poradenskou firmou a Vámi jako žadatelem a potencionálním příjemcem podpory, kdy zodpovědnost za realizaci samotného projektu leží vždy na Vás.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz