+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Old Key

Obnova vydaného kvalifikovaného certifikátu qca

Pro komunikaci s orgány veřejné správy (tedy i s Agenturou CzechInvest) s využitím elektronického podpisu si musí občan pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát. Tento certifikát má však z důvodu bezpečnosti omezenou dobu použitelnosti na 365 dní. Pro další použití je proto nutná obnova vydaného kvalifikovaného certifikátu qca.

Generování žádosti o certifikát pomocí aplikace iSignum

Nejprve je nutné stáhnout aplikaci iSignum zde klikem na tlačítko „Stáhnout“ dále je třeba kliknout na tlačítko „Spustit“. Tato aplikace slouží pro generování žádosti o vydání certifikátu, generování žádost o vydání následného certifikátu, import vydaných certifikátů i na podporované HW zařízení, import zálohy certifikátu i na podporované HW zařízení. Pro generování žádostí o certifikát a vydání následného certifikátu je nutné připojení k internetu.

Pakliže se blíží konec platnosti certifikátu, lze kliknout v aplikaci iSingum na tlačítko Obnovit pro generování žádosti o vydání následného certifikátu:

 1. nejprve je třeba vybrat aktuální certifikát, který chcete obnovit,
 2. dále zaškrtnete, zdali chcete zálohovat privátní klíč,
 3. následně vyberete úložiště pro generování klíčů a pro pokračování stisknete tlačítko Odeslat žádost,
 4. pokud úložiště vyžaduje vložení PINu, aplikace vás vyzve k jeho zadání,
 5. pokud úložiště umožňuje zálohování soukromého klíče a v bodě 2 jste ho zaškrtli, bude následovat jeho záloha,
 6. následně bude doplněno heslo pro zálohu.

V případě obnovy resp. prodloužení platnosti certifikátu nemusí žadatel navštívit pobočku České pošty. Obnovení lze provést pouze v aplikaci iSignum dle výše uvedeného návodu. Certifikát s prodlouženou platností přijde žadateli na uvedený e-mail. 

Pokud již není certifikát platný, lze kliknout v aplikaci iSignum na tlačítko Nový pro generování žádosti o vydání certifikátu:

 1. nejprve doplňte základní informace pro generování (jméno a e-mail)
 2. dále zaškrtnete, zdali chcete tisknout souhrnné informace o vygenerované žádosti,
 3. dále zaškrtnete, zdali chcete zálohovat privátní klíč,
 4. následně vyberete úložiště pro generování klíčů a pro pokračování stisknete tlačítko Odeslat žádost,
 5. pokud úložiště vyžaduje vložení PINu, aplikace vás vyzve k jeho zadání,
 6. pokud úložiště umožňuje zálohování soukromého klíče a v bodě 3 jste ho zaškrtli, bude následovat jeho záloha,
 7. pokud jste zaškrtli volbu tisku souhrnných informací v bodě 2, zobrazí se vám dialog pro výběr tiskárny,
 8. po vygenerování je nutné zaznamenat vygenerované ID žádosti pro vydání certifikátu na pobočce České pošty.

Pakliže zvolil žadatel v kroku 2. volbu tisku, bude ID součástí souhrnných informací. Po vygenerování ID je nutné, aby žadatel navštívil pobočku České pošty, kde na základě nově vygenerovaného ID bude vydán nový certifikát.

Další z možností je Žádost o vydání následného certifikátu pomocí podepsaného e-mailu.

V této možnosti lze generovat nový klíč a elektronickou žádost o certifikát. Nejprve ve vašem e-mailovém programu vytvořte novou zprávu dle následujícího vzoru:

 1. doplňte sériové číslo certifikátu k obnově (zjistíte ho v upozorňovacím e-mailu),
 2. dle vydaného certifikátu ponechte text Vydan certifikaci autoritou: PostSignum QCA,
 3. dle vydaného certifikátu ponechte text Vydan podle certifikacni politiky: osobní,
 4. místo textu “???KONTAKT???“ zadejte své jméno a telefonní číslo na vás.

K e-mailu připojte vygenerovaný soubor s elektronickou žádostí (soubor s příponou REQ) a to tak, že v prohlížeči Internet Explorer najeďte na On-Line generování žádosti o vydání certifikátu, které naleznete zde. Nejprve je nutné vyplnit všechny potřebné údaje pro generování žádosti o certifikát, poté potvrdit, že jste se seznámili s pokyny pro generování žádosti o vydání certifikátu. Následně kliknete na tlačítko Vygenerovat a uložit žádost o certifikát do souboru, a tento soubor přiložíte k e-mailu. Nastavte podepsání e-mailu vaším certifikátem, kterému končí platnost, a e-mail odešlete na adresu: podatelna.postsignum@cpost.cz

 

Vzorový e-mail odesílaný pro obnovení certifikátu:

Zadam o vydani nasledneho certifikatu pro tento certifikat:

Seriove cislo:

Vydan certifikacni autoritou: PostSignum QCA
Vydan podle certifikacni politiky: osobní

Heslo pro zneplatneni nasledneho certifikatu: (v pripade, ze nebude vyplneno, vygeneruje Podatelna PostSignum)

???KONTAKT???

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz