+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Vyhněte se nepříjemným kontrolám v souvislosti s čerpáním dotací a prověřte si skutečný stav vaší dokumentace a archivace dokladů. Nepodcenění této oblasti vám ušetří mnoho starostí a nemilých překvapení.

Cílem této nabízené služby je připravit příjemce dotace na budoucí kontroly čerpaných dotací a zajistit trvalou dostupnost všech relevantních materiálů při výměně pracovníků. Zrealizujeme prověření kompletní agendy dotovaného projektu u příjemce dotace a její sladění s povinnostmi příjemce dle Smlouvy o dotaci a souvisejících příruček, metodik, pokynů a předpisů.

Výstupem naší služby bude:

  • Obsahově a formálně přehledná, uspořádaná dokumentace, která bude k dispozici pro všechny kontrolní orgány po požadovaných 5-10 letech od ukončení realizace projektu.
  • Samozřejmostí je zpracování výstupu dle požadavků kontrolních orgánů a související poradenství při řešení problémů u dodatečně odhalených nedostatků.
  • Přirozenou součástí je kontrola provedeného výběrového řízení u veřejných zakázek a pomoc s odstraňováním případných nedostatků.

Nedostatky odhalujte s námi, ne s kontrolním orgánem.

Co o našich službách říkají klienti?

Setkali jsme se ze strany společnosti  JVM-RPIC, spol. s r. o. s vysokým stupněm profesionality a odpovědnosti. Velmi jsme si rovněž  cenili rychlého řešení operativních záležitostí během projektu. Můžeme potvrdit bohaté zkušenosti zaměstnanců jmenované společnosti jak v dotačních programech, metodách projektového řízení, tak i v individuálním přístupu

Mesit

… Pracovní vztahy byly a stále jsou korektní a férové. Oceňuji, že nemusím studovat rozsáhlé příručky poskytovatele dotace; tyto starosti rád přenechám specialistům. Spolupráci s JVM – RPIC, spol. s r.o. na dotačních projektech doporučuji…

Stimzet

… Toto mé očekávání projektový manažer společnosti JVM – RPIC, spol. s r.o. jednoznačně splnil. Začlenil se do projektového týmu, konzultoval s poskytovatelem dotace nastalé změny v projektu, účastnil se kontrol, které byly zrealizovány poskytovatelem dotace. Průběžně mne informoval o vývoji dotační žádosti a následné agendy…

Manag

… Přístup pracovníků společnosti JVM – RPIC, spol. s r.o. hodnotíme pozitivně – z naší strany byly dodány pouze technické parametry plánovaných pořizovaných technologií a zbylou část dotační žádosti nám společnost zpracovala ve formě návrhu, který byl následně připomínkován …

Cebes

Máte dotaz k našim službám či nabídce? Napište nám. Odpovíme co nejdříve a rádi vyjdeme vstříc vašim požadavkům.

Jméno a příjmení

Vaše emailová adresa pro odpověď

Váš dotaz

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz