+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Keyboard 338507 1920 E14206257583451

Jak nežádat o dotace … aneb proč firmy o dotace nežádají?

Dlouhodobě patříme k zemím, které dotace EU čerpají nejpomaleji. Rok 2013 byl dokonce tak tragický, že jsme byli úplně poslední v čerpání dotací ze všech zemí EU, které dotace mohou čerpat.

Proč se to ale děje a nejsme schopni čerpat peníze, které Brusel nabízí? Zkusili jsme se zamyslet nad tím, proč dotace nepomáhají více – proč o ně firmy nežádají. Uvádíme časté reakce našich potenciálních klientů, které o nových dotačních příležitostech pravidelně informujeme:        

  • Administrativní zátěž a povinnosti. Žadatelé, i ti potenciální, si stále více uvědomují, že dotace nejsou zadarmo. Vědí, že když získají dotaci, budou muset splňovat řadu podmínek a nařízení, budou muset být transparentní vůči nejrůznějším kontrolním orgánům a budou muset přijmout zvýšenou administrativní zátěž.
  • Mnoho podmínek a změn v průběhu realizace projektu. Vzhledem k tomu, že se pravidla pro poskytování dotací neustále komplikují (mění se metodiky v době realizace projektu, existuje různý náhled na pravidla různých kontrolních subjektů – co jeden povolí, druhý zamítne) vede stále více firem ke zvažování, zda se vůbec pustí cestou financování svých aktivit dotací.
  • Nízká procentuální podpora dotací. Např. podniky nad 250 zaměstnanců, které mají velký potenciál realizovat významné a zajímavé investice, mohou čerpat dotaci (v některých dotačních programech) jen ve výši 25 % z celkových výdajů.
  • Obava z chyb. Bohužel, dotační systém, který je u nás nastaven, přímo volá po chybách a i ten, kdo postupuje velmi precizně, nemá žádný záměr něco zpronevěřit, se velmi snadno z důvodu mnoha různých administrativních „záludností“ dostane do problémů. Může se jednat např. o chyby ve výběrovém řízení, kdy i za drobná nezáměrná opomenutí (např. příliš konkrétní specifikace stroje nedovolující volnou soutěž) hrozí obrovské sankce. I tato obava spolu s výše uvedenými body odrazuje od čerpání dotací řadu subjektů, bojí se rizika. Častou chybou je například neoznámení změn v projektu. U většiny projektů platí pravidlo „co je jinak, než v projektu, nebude proplaceno“. Poskytovatelé dotací, kteří žádosti schvalují a následně kontrolují jejich realizaci, očekávají, že žadatel provede přesně to, co popsal ve svém záměru.

Jinými slovy často slýcháváme: dotační systém realizaci projektů spíše komplikuje, staví před příjemce dotací řadu nástrah a následných povinností a proto se nevyplatí o dotace žádat.

Podnikatelé, kteří se na dotace dívají „optikou“ výše uvedených bodů bohužel nejsou našimi klienty. Ti ostatní, které jsme přesvědčili, že jim potenciální rizika dovedeme ošetřit našim přístupem a službami, mohou své investiční projekty zrealizovat dříve, ve větším měřítku, mohou spořit provozní náklady (náklady na vytápění objektů), popř. dotaci využijí jako mimořádnou splátku úvěru.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz