+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy

Máte schválený projekt a potřebujete ho realizovat dle pravidel daného programu?

Zajistíme vám dotační management (After care službu), které zahrnují:

  • Dohled nad schvalovacím procesem, komunikace s vyhlašovatelem, informování zákazníka o jeho povinnostech a právech.
  • Konzultace k podkladům pro Smlouvu o dotaci (Podmínky, Rozhodnutí).
  • Zpracování žádostí o platbu.
  • Zpracování monitorovacích zpráv.
  • Konzultace žádostí o změnu Smlouvy o dotaci.
  • Konzultace k publicitě projektu.
  • Konzultace k zaúčtování nákladů projektu.
  • Konzultace a příprava výběrových řízení.
  • Konzultace a příprava podkladů pro kontroly ze strany poskytovatele dotace, účast našeho pracovníka při kontrole.

Pokud jste si dotační projekt administrovali ve vlastní režii a chcete mít jistotu jeho formální správnosti, můžeme pro vás zrealizovat kontrolu dotační dokumentace a připravit vás tak na případné kontroly.

Při fyzických kontrolách poskytovatele dotace mohou vzniknout rozdílné názory o realizaci projektu (např. kontrola se může domnívat, že projektem nebylo zrealizováno vše, k čemu jste se zavázali v dotační žádosti). V takovém případě jsme připraveni vést komunikaci s poskytovatelem dotace a hájit vaše zájmy.

 

Co o našich službách říkají klienti?

Setkali jsme se ze strany společnosti  JVM-RPIC, spol. s r. o. s vysokým stupněm profesionality a odpovědnosti. Velmi jsme si rovněž  cenili rychlého řešení operativních záležitostí během projektu. Můžeme potvrdit bohaté zkušenosti zaměstnanců jmenované společnosti jak v dotačních programech, metodách projektového řízení, tak i v individuálním přístupu

Mesit

… Pracovní vztahy byly a stále jsou korektní a férové. Oceňuji, že nemusím studovat rozsáhlé příručky poskytovatele dotace; tyto starosti rád přenechám specialistům. Spolupráci s JVM – RPIC, spol. s r.o. na dotačních projektech doporučuji…

Stimzet

… Toto mé očekávání projektový manažer společnosti JVM – RPIC, spol. s r.o. jednoznačně splnil. Začlenil se do projektového týmu, konzultoval s poskytovatelem dotace nastalé změny v projektu, účastnil se kontrol, které byly zrealizovány poskytovatelem dotace. Průběžně mne informoval o vývoji dotační žádosti a následné agendy…

Manag

… Přístup pracovníků společnosti JVM – RPIC, spol. s r.o. hodnotíme pozitivně – z naší strany byly dodány pouze technické parametry plánovaných pořizovaných technologií a zbylou část dotační žádosti nám společnost zpracovala ve formě návrhu, který byl následně připomínkován …

Cebes

Máte dotaz k našim službám či nabídce? Napište nám. Odpovíme co nejdříve a rádi vyjdeme vstříc vašim požadavkům.

Jméno a příjmení

Vaše emailová adresa pro odpověď

Váš dotaz

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz