+420 577 210 729 info@jvmrpic.cz Nejsme běžná firma na vyřizování dotací – jsme specialisté na inovační programy
Keyboard 338507 1920 E14206257583451

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP PIK

Není tomu ani půl roku, co byla Pravidla pro výběr dodavatelů pozměněna, když vešel v platnost nový Zákon o zadávání veřejných zakázek a je tu další aktualizace. Nová verze Pravidel nabyla účinnosti dne 2. května 2017. Jak již bývá bohužel poslední dobou pravidlem, tak opět došlo ke změnám v používané terminologii (uchazeč vs. účastník, vyřazení vs. vyloučení, hodnotící kriteria vs. kriteria hodnocení apod.). Mimo tyto formální záležitosti došlo k významným změnám na poli způsobu vyhlašování veřejné zakázky a lhůt pro předkládání nabídek. Drobných úprav je vícero, v tomto článku se však zaměříme pouze na popis těch nejpodstatnějších.

Způsob vyhlašování veřejné zakázky

Dříve se Oznámení o zahájení výběrového řízení podávalo skrz portál Věstníku veřejných zakázek, který má pro tento účel zřízen speciální elektronický formulář. Nově tato povinnost zanikla a Oznámení je nezbytné uveřejnit na profilu zadavatele. V souvislosti s tím byl vydán formulář Oznámení o zahájení výběrového řízení, který obsahuje všechny povinné údaje pro vyplnění. Vyplněný formulář je poté tedy nutné nahrát a zveřejnit na Vašem zadavatelském profilu. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele.

Možnost přímo oslovit známé vhodné dodavatele a vyzvat je k podání nabídky byla zachována. Nově však přibyla podmínka: „V takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 3 dodavatelům, přičemž se musí jednat o takové dodavatele, kteří jsou dle informací zadavatele schopni požadované plnění poskytnout.“.

Lhůty pro předkládání nabídek

Minimální lhůty byly novou aktualizací zkráceny. Z původních 35 na 30 dnů v případě zakázek v předpokládané hodnotě větší nebo rovné hodnotě nadlimitní sektorové zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. (cca 11,4 mil Kč). V případě nižší hodnoty byla lhůta zkrácena z 20 na 15 dnů.

Počet členů (hodnotící) komise

Dříve bylo požadováno, aby komise měla alespoň 3 členy. Nově tato podmínka neplatí a komise je usnášeníschopná i v případě jednoho člena.

Nově je také povinné oznámit informaci o zrušení výběrového řízení spolu s odůvodněním do 3 pracovních dnů a dále byla zrušena podmínka, že v případě zakázky na stavební práce musí být součástí Zadávací dokumentace závazný vzor smlouvy na plnění zakázky. Podrobný přehled všech změn je možné vidět pod tímto odkazem.

Na vaše dotazy vám rádi odpoví dotační specialisté

Ing. Roman Šibl

vedoucí tvorby projektů
Mobil: +420 736 674 262
E-mail: sibl@jvmrpic.cz

Ing. Jiří Kučera

jednatel společnosti
Tel: +420 577 210 729
Mobil: +420 603 511 687
E-mail: kucera@jvmrpic.cz