aktuality

Prostor pro „obsluhu“ dotace je klíčový

Řada majitelů a manažerů se dotací obává pro složitost a nepřehlednost pravidel, která je nutno při čerpání dotací dodržovat.

6.12.2021

zavádění inovací

Možnosti dotací souvisejících s inovacemi

Dotace 2014-2020 se mj. zaměřují na transformaci podniků ze zpracovatelů na výrobce. K tomu slouží skupina programů zaměřených na inovace.  Je těžké najít soulad s praxí…

9.7.2021

Připravované fondy 2021+ (co je co ?)

V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se hovoří o nejrůznějších fondech a zdrojích prostředků, které se budou rozdělovat v ČR, a to jak v rámci tzv. kohezní politiky, tak v rámci tzv. obnovy hospodářství po poklesu způsobeném pandemií COVID 19.

22.2.2021

Největší dotační hit r. 2020 a období 2014-2020

Nejžádanějšími programy u podnikatelů vždy byly a stále jsou programy, které umožňují prostý nákup strojů a zařízení, ideálně bez dalších podmínek. Tyto typy programů však víceméně skončily…

6.10.2020

OPPIK končí, přichází OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK 2021 – 2027), má stále konkrétnější podobu. Uvedený text se snaží přinést jasnou informaci „o čem to bude“ a zpřehlednit…

10.9.2020

Program aplikace

Povinné indikátory k naplnění v rámci dotací

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), je vydefinováno celkem 23 programů podpory. Každý z těchto programů má stanoveny indikátory (ukazatele), které jsou…

19.5.2020

Program aplikace

Dotace 2021-2027 pro podnikatelské subjekty

Vzhledem ke skutečnosti, že dotační programové období 2014 – 2020 se již pomalu chýlí ke svému konci, nastává čas pro představení schválené struktury operačních programů budoucího programového…

18.3.2021

Program Trend

Jak získat přístup k výši podpory de minimis?

V červnu 2018, za účelem zvýšení ochrany osobních údajů, došlo k omezení přístupu k informacím o příjemcích podpor de minimis. Od tohoto okamžiku jsou informace o čerpání podpor de minimis…

16.12.2019

Program Trend

Průmysl 4.0 umíme!

V první polovině roku 2018 jsme zpracovali několik velmi zajímavých projektů v rámci dotačního programu Technologie – Výzva II zaměřeného na posilování digitální transformace ve výrobních…

10.11.2019

Program Inovace

Průmysl 4.0 – celostátní statistiky a náš úspěch

Sedmá výzva programu Technologie byla zaměřena na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, nově však prostřednictvím digitální transformace. Podporováno bylo….

9.10.2019

+420 577 210 729

+420 577 210 729

rpiczlin@jvmrpic.cz

Napište nám