Na co se klienti často ptají, než se rozhodnou s námi spolupracovat...

Proč spolupracovat právě s námi?

Jsme na trhu již 23 let, zpracovali jsme stovky dotačních žádostí a aktuálně realizujeme desítky projektů. Našim prioritním cílem je zajistit maximální šance na schválení dotační žádosti, přebrat maximum dotační administrativy za klienta a garantovat, že schválené dotační prostředky vyčerpá a nebude je muset vracet po případných kontrolách.

  • Dlouhodobá úspěšnost žádostí 88%
  • Zavedené a ověřené pracovní postupy
  • Individuální přístup ke každé žádosti
  • Zkušený tým pracovníků, know-how budované od r.1992
  • Regionální působnost nás zavazuje k poctivé práci a slušnému chování vůči zákazníkům
  • Informační servis všem stávajícím i potenciálním zákazníkům zdarma

Co všechno vám zajistíme a co budeme muset zajistit vy?

Vyslechneme si vizi vašeho projektu, navrhneme případné korekce tak, aby projekt odpovídal dotačním podmínkám a byly maximalizovány šance na získání dotace.

Obdržíte seznam příloh (těch, které si nejsme schopni zajistit sami) a dohodneme termín předání během tvorby dotační žádosti.

My zajistíme tvorbu dotační žádosti dle metodiky poskytovatele dotace a vlastních zkušeností. Vy provedete závěrečné pročtení, navrhnete případné změny k zapracování a žádost odsouhlasíte.

Je mnoho poradenských firem, co děláme jinak?

Dotační žádosti jsou tvořeny individuálně a na základě konzultace s vámi. Navštívíme vás, seznámíme se s činností vaší firmy. Dotační žádost není možno precizně zpracovat, pokud autor dotační žádosti firmu ani neviděl.

Naše práce nekončí schválením dotační žádosti. V tento okamžik „to teprve začíná“, protože se ve většině případů vyskytne potřeba řešit změny v projektu.

Odměna za naše služby je účtována postupně tak, jak je projekt realizován. I touto formou jsme tedy motivováni, aby byl projekt zrealizován dle vašich představ a plánů.

Kolik vás budou stát naše služby?

Cenu neurčujeme procentem ze schválené dotace, ale dle skutečně odvedené činnosti (počtu pořizovaných technologií, realizovaných výběrových řízení, podaných žádostí o platbu atd.). Máte tím vždy garanci toho, že platíte jen to, co pro vás skutečně vykonáme.

Cenu našich služeb máme nastavenou tak, že podstatnou výši celkové částky účtujeme jen a pouze, když bude vaše dotační žádost schválena. Do doby schválení dotační žádosti účtujeme pouze fixní paušál na pokrytí nákladů spojených s tvorbou dotační žádosti.

Proč nezpracováváme žádosti o dotace zdarma?

Žádosti o dotace, které schváleny nejsou, nakonec platí ti, kteří mají žádosti schválené. Nechceme, abyste museli vy platit něco za jiné (neúspěšné) žadatele.

Dotační aktuality
Naše silné stránky

Historie & zkušenosti

Již 24 let působíme na trhu poradenských firem. Díky dlouholeté praxi máme bohaté zkušenosti s různými poskytovateli dotací.

Úspěšnost našich žádostí

Průměrná úspěšnost námi zpracovaných žádostí je 88%. Detailně viz sekce Reference.

Informační servis zdarma

Poskytujeme aktuální informační servis z oblasti dotací. Bezplatně a nezávazně s vámi probereme váš investiční projekt a možnost získání dotací.

Naše odměna

Odměna za naše služby je z velké části závislá za výsledku (schválení dotace). Jsme motivování odvést dobrou práci – zajistit vám schválení dotace.

Zavedené normy

Ve společnosti máme zavedeny interní normy, dle kterých je každá zakázka realizována, kontrolována a kdykoliv dohledatelná. Vše tedy evidujeme a na přání poskytneme.

Zastupitelnost pracovníků

Díky zastupitelnosti není realizace zakázky vázána na konkrétní osobu. V případě nemoci některého z našich pracovníků přebírá jeho kompetence dočasně zástupce.

Šetříme váš čas

Při zpracování dotační agendy přebíráme většinu činností na sebe. Po vás požadujeme většinou prvotní zadání a závěrečnou kontrolu.

Individuální přístup

Každá zakázka je realizována individuálně. Při tvorbě nepoužíváme šablony ani předchystané kapitoly.

Dlouhodobý regionální partner

V rámci regionu působíme již 23 let. Jsme zavedeným a ověřeným partnerem řady firem.  Děláme vše proto, aby tomu tak bylo i nadále.

Zasílejte mi max. 1x měsíčně e-mailový Zpravodaj o dotacích

202
podaných dotačních žádostí
88
procent schválených žádostí
676730000
Kč vyčerpaných dotačních prostředků našim klientům
9
poradců k Vašim službám
Těší nás, že můžeme pomoci v rozvoji těmto firmám